SveaskogIndustri/produktion

MotivationGenom drivna medarbetare och ett erbjudande av goda utvecklings- och karriärmöjligheter arbetar Sveaskog attraktivt med Employer Branding. Med en kompetensutveckling och motiverade medarbetare i en familjär organisation av mångfald utses härmed Sveaskog till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media




Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Se våra lediga tjänster här.

 


 

Bli trainee hos oss på Sveaskog.  Upplägget ger en ”betald utbildning” och en mycket god grund att stå på under den fortsatta karriären på Sveaskog. Det kan också vara ett bra sätt att komma fram till vad man vill satsa på, vilken inriktning man vill jobba mot.

Artiklar

Lena Bruce, affärsutvecklareLäs mer





Följ Sveaskog på sociala medier