SveaskogIndustri/produktion

MotivationGenom drivna medarbetare och ett erbjudande av goda utvecklings- och karriärmöjligheter arbetar Sveaskog attraktivt med Employer Branding. Med en kompetensutveckling och motiverade medarbetare i en familjär organisation av mångfald utses härmed Sveaskog till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Vill du vara med och få skogen och Sverige att växa?

Jobba hos Sveaskog
Hos oss blir du en del av något större. Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten, spänner sig våra arbetsuppgifter från ditt blåbärsställe till hela Sveriges tillväxt. Vår viktigaste uppgift är att skogen ska fortsätta vara en av Sveriges viktigaste tillgångar och fylla en viktig funktion för alla, för alltid.

Från norr till söder, genom fyra miljoner hektar skogsmark, jobbar över 800 medarbetare, i 100 olika roller, på 36 orter i Sverige. Oavsett roll – blir du viktig på så många plan. Nyfiken på oss? Klicka dig in på länken för att se våra lediga tjänster!

_______

Jobba med en värdefull skog
Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då ger vårt skogsbruk fler värden och mer att jobba för än andra skogsbruk. Med skogen bidrar vi till exempel till samhället, en klimatsmart värld och framtidens spännande produktutveckling. Varsågod! Upptäck vår värdefulla skog och allt värt att jobba för hos oss.

Allt överskott till statskassan
Sveaskog brukar skogen på uppdrag av staten, något som innebär att allt vårt överskott går in i stadskassan. År 2017 bidrog vi till exempel med över 800 miljoner kronor till olika typer av samhällsservice.

Människans tillgång till unika naturupplevelser
Skogen tar inte slut – den växer. Idag är den dubbelt så stor som för hundra år sedan. Och den ska fortsätta vara en plats där människor hämtar kraft. Inte bara idag, utan i framtiden också. När vi avverkar skog sparar vi vackra träd så att de kan växa in i den nya skogen. På så sätt kan också nästa generation få uppleva en varierad skog.

För en levande landsbygd
Sverige är en skog – och vi brukar den genom hela landet. På så sätt ger vårt skogsbruk jobb på ställen i Sverige där det annars är svårt att få arbete.

Bidra till 100% hållbart skogsbruk
Eftersom vi tar hand om svenska folkets skogar, tar vi ett större ansvar som skogsbrukare. Vi är ledande inom hållbart skogsbruk och ett föredöme i branschen. Vi tar hand om skogen, sparar områden värda att skydda och tar hänsyn till de djur och den natur som finns där. När vi avverkar ett träd ser vi till att hela trädet används – och så planterar vi tre nya.

Skogen i kläder, smink och höghus
Trä är en förnybar råvara som kan användas – och återanvändas – till nästan allt. Den håller på att bli morgondagens höghus och är redan allt från biobränsle till smink. Vi vet att skogen är framtidens bästa material – hos oss får du vara med och visa vägen framåt.

Jobba för en klimatsmart värld
Forskning visar att ett aktivt skogsbruk gör större klimatnytta än en skog som inte brukas. Det beror på att unga träd tar upp mer koldioxid än gamla. Skogen är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålen, och vi erbjuder dig möjligheten att vara med och utveckla en klimatsmart skog för hela världen.

Gemenskap genom hela Sverige
Vi är en bred verksamhet med över 100 olika roller och unika tjänster. Vi finns på 36 orter i hela Sverige. Oavsett var du jobbar så möts du alltid av en varm kultur där alla delar samma engagemang för skogen och dess värden.Tillsammans löser vi vårt uppdrag och bidrar till helheten i våra leveranser.

Frihet och ansvar
Vi vet att ditt välmående är en förutsättning för att vi ska nå dit vi vill. Därför ger vi dig förtroendet att lösa dina arbetsuppgifter så att du samtidigt kan hålla balans mellan arbete och fritid.

Artiklar

Lena Bruce, affärsutvecklareLäs mer

Följ Sveaskog på sociala medier