SveaskogPappers- och skogsprodukter

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Se våra lediga tjänster här.

Följ Sveaskog på sociala medier