SveaskogPappers- och skogsprodukter

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Se våra lediga tjänster här.

 


 

Bli trainee hos oss på Sveaskog.  Upplägget ger en ”betald utbildning” och en mycket god grund att stå på under den fortsatta karriären på Sveaskog. Det kan också vara ett bra sätt att komma fram till vad man vill satsa på, vilken inriktning man vill jobba mot.

Följ Sveaskog på sociala medier