SveaskogPappers- och skogsprodukter

MotivationGenom en bra balans mellan arbete och fritid och en kompetensutvecklande arbetsmiljö arbetar Sveaskog AB med Employer Branding. Med medarbetare som tar ett aktivt ansvar för sin egen utveckling och en säker arbetsmiljö utses härmed Sveaskog AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Se våra lediga tjänster här.

Följ Sveaskog på sociala medier

Artiklar om Sveaskog