Svensk ExportkreditFinans/ekonomi/juridik

MotivationGenom en ständig utveckling och innovation inom företaget engagerar SEK både potentiella men även nuvarande medarbetare. Ett gediget och attraktivt arbete med Employer Branding gör att SEK kan titulera sig som ett av Sveriges Karriärföretag 2020.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Karriär hos SEK

Är du nyfiken på SEK som arbetsplats? På SEK arbetar 240 personer dagligen med det viktiga uppdraget att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft.

SEK som arbetsplats
På SEK omges du av kollegor som har djup kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. SEK är ett statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag – att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

På SEK är alla delaktiga och vi samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder.

På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export.

Det roligaste med mitt jobb är att jag får vara med och göra skillnad för de företag vi arbetar med – och för Sverige. Jag är stolt över att få hjälpa exportföretag att kunna lyckas med deras affärer.

Amanda Ask, kundansvarig på SEK

Hitta lediga jobb här!

__________________________________________________________________________________

OM SEK
SEK har funnits sedan 1962 och består idag av 240 personer som brinner för svensk exportindustri. Vi arbetar dagligen med att finansiera exportaffärer för att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft. SEK:s uppdrag är fastställt av ägaren, svenska staten. Uppdraget är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK:s värdegrund ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i sina yrkesroller och definieras genom värdeorden. Värdegrunden bygger på att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi samarbetar med varandra.

SEK och medarbetarna

Läs mer om våra medarbetare och varför de tycker att du ska jobba för SEK. Läs mer

Följ Svensk Exportkredit på sociala medier

LinkedInWebbsida