Svensk ExportkreditFinans/ekonomi/juridik

MotivationGenom en innovativ arbetsmiljö och karriärmöjligheter där medarbetarna kan växa och utvecklas inom organisationen arbetar SEK attraktivt med Employer Branding. Med att inspirera både potentiella och nuvarande medarbetare utses härmed SEK till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Karriär hos SEK

Är du nyfiken på SEK som arbetsplats? På SEK arbetar ungefär 250 personer dagligen med det viktiga uppdraget att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft.

SEK som arbetsplats
På SEK omges du av kollegor som har djup kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. SEK är ett statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag – att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

På SEK är alla delaktiga och vi samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder.

På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export.

– Jag sökte mig till SEK för att jag ville tillämpa teorin jag lärt mig i skolan på verkliga problem. På SEK ges jag chansen att göra det som samtidigt som jag arbetar för något jag tycker är viktigt – främja svensk export. – Isak Johansson, finansiell riskanalytiker på SEK sedan juni 2018

Se våra lediga tjänster här


SEK har funnits sedan 1962 och består idag av fler än 250 personer som brinner för svensk exportindustri. Vi arbetar dagligen med att finansiera exportaffärer för att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft. SEK:s uppdrag är fastställt av ägaren, svenska staten. Uppdraget är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK:s värdegrund ska genomsyra agerandet hos medarbetarna i sina yrkesroller och definieras genom värdeorden.

SEK:s strategi: Bredda affären
Strategin utgår ifrån vår vision om att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige, samtidigt som vi ska säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi ska bredda affären genom att effektivisera för att frigöra tid och kapital för att skapa utrymme för att göra fler affärer.

Artiklar

SEK och medarbetarnaLäs mer

Följ Svensk Exportkredit på sociala medier