Svenskt NäringslivAdministration, ekonomi, juridik

MotivationMed en organisation och ett fokus på individens drivkrafter hjälper Svenskt Näringsliv sina medarbetare till möjligheter i deras karriärutveckling. Med ett attraktivt Employer Branding arbete och en familjär kultur och engagemang utses härmed Svenskt Näringsliv till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Vi företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Följ Svenskt Näringsliv på sociala medier