Svenskt NäringslivFinans/ekonomi/juridik

MotivationMed ett stort fokus på individens utveckling under sin karriär arbetar Svenskt Näringsliv attraktivt med Employer Branding. Genom engagemang för sina medarbetare och deras personliga utveckling inom organisationen utses härmed Svensk Näringsliv till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Vi företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Följ Svenskt Näringsliv på sociala medier