Pressrelease: Karriärföretagen 2017

Varje år utser Karriärföretagen de arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige. Karriärföretag-emblemet är ett signum och en Svensk kvalitetsstämpel för ett professionellt utfört arbete. De företag som erhåller utmärkelsen får under ett års tid använda sig av emblemet.

Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter, yrkesverksamma och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare. Organisationerna belönas för ett framgångsrikt employer branding-arbete.

Över 5000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet att utses till ett av Sveriges Karriärföretag 2017. Grundutvalet baseras på aktiva och rekryterande organisationer i Sverige.

Högkvalitativt employer branding arbete

Processen går ut på att säkerställa att ett högkvalitativt employer branding arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare. Karriärföretagens VD, Patrik Wigton säger:

“Vi är väldigt nöjda att se att kvaliteten på hur man bedriver sitt employer branding arbete har ökat hos många företag och organisationer under de senaste åren. Därmed har även konkurrensen ökat markant att få en plats bland de bästa,”

Karriärföretagens granskning

Efter en primär och sekundär gallring återstår ca 1000 organisationer som genomgår Karriärföretagens granskning där arbetsgivarna granskas bland annat utifrån följande kriterier: mångfald och jämställdhet, karriär- och kompetensutveckling, lyhördhet, branding, arbetsrätt, miljö- och hållbarhet samt transparens. De organisationer som klarat samtliga kriterier går vidare till processens sista steg. Det slutgiltiga urvalet har sedan gjorts av en jury som består av employer branding- och rekryteringsexperter som granskat underlaget för respektive organisation.

Certifierad Arbetsgivare

Nytt för i år är att organisationer kan direktkvalificeras till urvalsprocessens sista steg (juryn) genom att certifiera sig som arbetsgivare. Organisationen genomför då själv Karriärföretagens Certifieringsanalys. För att direktkvalificeras till juryn är kravet att organisationen uppnår maximala tio av tio kriterier samt kan styrka och vidimera sitt resultat.

Jury

De 300 organisationer som har uppnått högst resultat i Karriärföretagens granskningar har tagit sig till Karriärföretagsprocessens sista steg – juryn. 

2017 års Karriärföretag utses av en jury bestående av HR-profiler, Employer Branding Specialister och företagsledare.

De egenskaper som juryn har tittat vidare på är:

– Employer Branding arbetets förankring i ledningen

– Personligt engagemang inom Employer Branding

– Resultat i Karriärföretagens granskning

– Kvaliteten på den Employer Branding-marknadsföring som bedrivs

 

Juryn består av: 

Boris Nordenström – Serieentreprenör inom humankapitalbranschen

Karin Almcrantz – Åkesson & Curry (fd. Global Director of Media Universum Communications)

Torgny Johnsson – Personaldirektör Infranord

Charlotte Hågård – Talang- och karriärexpert

 

Presskontakt:

Patrik Wigton
VD – Karriärföretagen
patrik.wigton@karriarforetagen.se

 


Karriärföretagen Sverige AB, 2017-01-24