Så lockar ni de digitala talangerna

För att lyckas med att föra digitaliseringsarbetet framåt är det nödvändigt att rekrytera rätt kompetens. När utvecklingen går fort gäller det att hitta arbetssätt som möjliggör snabba beslut och samtidigt attraherar rätt talanger.

Bristen på kunskap kring digitalisering är stor, samtidigt som efterfrågan är brutal och tiden är relativt knapp skriver Arash Gilan som tillsammans med Jonas Hammarberg har skrivit boken Get digital or die trying.

”Allt större förändringar kommer att ske på kortare tid och det påverkar alla. Därför har varje människa, styrelserepresentant, företagsledare, medarbetare och förälder två val: antingen låser vi in oss, väntar och hoppas att den digitala stormen bedarrar, för att därefter gå ut och se vad som finns kvar. Eller så beslutar vi oss för att acceptera att världen vi lever och verkar i idag inte kommer att se lika dan ut imorgon.” skriver Arash och Jonas.

En digital transformation kräver tid och resurser. För att få med sig talangerna på resan behöver den med rekryteringsansvar se över sitt erbjudande för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Chef.se tar upp några råd på vägen:

 1 Ge dina medarbetare spelutrymme. Digitalt kompetenta personer förstår kraften i sina verktyg och i utvecklingen och vill inte hämmas av för mycket struktur och ”det går inte”-budskap.

2  Jobba agilt. Det är ett arbetssätt som blivit norm för snabbfotade organisationer och processer. Jonas och Arash menar att det visserligen fortfarande kommer att finnas processer och system som är mer traditionella, men att det som utmanas och påverkas av omvärlden hanteras bäst med agila metoder.  Att införa agilt arbetssätt i en process kan sätta en grundmodell och ge viktiga lärdomar för nästa steg eller en annan avdelning som vill anamma metoden.

”Hitta ett ställe att börja på, lär medan du gör, sätt upp siktet. Sedan börjar du ta fler steg”, säger Jonas.