Tips: så behåller ni de bästa kollegorna!

Håll undan konkurrenterna, hjälp talangerna att landa och lotsa nya medarbetare rätt.
Chefer som kan onboarding får ett övertag i dragkampen om de bästa nya kollegorna.

Kompetensbristen i allt fler branscher förändrar förutsättningarna vid rekrytering. Tidigare var det de arbetssökande som behövde hålla sig på tå och visa upp sitt allra bästa jag för arbetsgivarna. Nu har balansen delvis skiftat. Allt oftare sitter kandidaterna till jobben med höga förväntningar och trumf på hand när de kliver in i en rekryteringsprocess.
”Vi har varit med om att kandidater som på bussen, på väg till avtalsskrivning hos sitt nya jobb, får ett samtal med ett bättre erbjudande från en konkurrent”, berättar Helene Leitner Larsson, affärsområdeschef på konsultbolaget Inhouse som arbetar med organisationsutveckling, rekrytering och bemanning.

När en kandidat först sagt ja men sedan tackar nej och hoppar av så ser man hos Inhouse att det ofta handlar om bristande kunskap och engagemang hos chefer och företag i det som kallas onboarding.
”Det är svårare för våra kunder idag att attrahera och sedan lyckas knyta kandidater till sig. Onboarding är en viktig del för att lösa det problemet. Många har gått på nitar med kandidater och nyrekryteringar som hoppar av, men använder ändå en process som ser likadan ut som för tio år sedan.”

Med den ökande kompetensbristen har rekrytering blivit både dyrare och svårare. Kampen om duktiga medarbetare har hårdnat rejält. Ett påskrivet avtal betyder inte längre att nyrekryteringen är i hamn.

____

 

En person i söka-jobb-fasen är inställd på att se och ta tillvara på möjligheter, även efter att ha skrivit på för en ny arbetsgivare.
”Många kandidater är med i flera processer samtidigt. Bara för att du signat ett jobb är det inte säkert att alla processer avslutas”, säger Helene Leitner Larsson.

Konkurrerande arbetsgivare uppvaktar: ”Men vi skulle ändå vilja att du kommer in bara för att prata lite…” eller ”Vi ska flytta till nya väldigt fina lokaler som du gärna får kom med och titta på”.

Personens nuvarande arbetsgivare ligger antagligen inte heller på latsidan.
”Vi ser många som under sin uppsägningstid faktiskt ångrar sig och väljer att stanna kvar på sin gamla arbetsplats. En bra person som säger upp sig får ofta direkt ett moterbjudande från den nuvarande chefen. Många blir då lite sugna, när den nuvarande arbetsgivaren erbjuder nya arbetsuppgifter, bättre betalt. Kanske var det missnöje med ledarskapet som var anledningen till att man sökte sig vidare. Om den tidigare chefen då slutar kan hela arbetssituationen hamna i en annan dager”, säger Helene Leitner Larsson.

Arbetsgivare som vill attrahera nya medarbetare och se till att nyanställda trivs och kommer in i det nya arbetet snabbt, behöver se över sin onboarding.
”Det ställer också högre krav på dig som chef. Du behöver vara mer framåtlutade redan tidigt när du träffar din blivande kollega”, förklarar Helene Leitner Larsson.

Chefens 6 steg till lyckad onboarding – Undvik onödiga nej och dyrköpta avhopp. Säkra viktig kompetens. Företag har allt att vinna på att chefer lär sig grunderna om strukturerad onboarding. Här är sex steg från Inhouse, som är experter på People Management-frågor.
 1. Kommunicera mera
  Håll kontinuerlig kontakt med kandidaten också efter påskrivet avtal.
 1. Informera internt
  Se till att dina andra medarbetare känner till nyrekryteringen och startdatum.
 1. Bjud in till aktiviteter
  Skapa delaktighet genom att kravlöst bjuda in till allt från AW till konferens.
 1. Skicka hem ett välkomstpaket
  Alla blir glada för en överraskning levererad hem från företaget.
 1. Informera om större förändringar
  Berätta direkt om något förändras i organisationen som kan påverka jobbet när personen börjar hos er.
 1. Ha löpande avstämningar
  Fånga upp tankar, känslor och upplevelser från kandidaten och visa att du har en plan framåt för personen.

Redan under tiden innan den första arbetsdagen behöver nya medarbetare känna sig som en del av sin nya arbetsplats.
”Som blivande chef ska du inte dela ut arbetsuppgifter, men ändå se till att personen kommer in i känslan av att redan vara anställd. Visa att du sätter stort värde på det som personen kommer kunna tillföra.”

Inkludera den nya kollegan i relevant mejlslingor redan innan jobbstart. Uppmana blivande kollegor att lägga till personen på Linkedin. Bjud in till konferenser, utbildningar, fester och event som är på gång. Ordna gärna med en fadder eller mentor på arbetsplatsen, även för seniora personer som ska börja på företaget.
Fråga gärna om en frukostträff, bara för att stämma av inför jobbstarten.

 

Källa: Chef.se