Karriärföretagen har mellan maj – augusti 2019 genomfört en attraktionsmätning av målgruppen Young Professionals*.

Vi har genom en enkätundersökning fått svar på vilka arbetsgivare bland årets Karriärföretag man anser vara attraktivast att arbeta och göra karriär på.
Respondenterna i undersökningen var: Ingenjörer (1034 st), ekonomer (1353 st) samt personer inom IT branschen (878 st).

*Young Professionals: Personer mellan 25 – 40 år som har en akademisk eller eftergymnasial utbildning och som är påväg i sin karriär.

De arbetsgivare som fått högst ranking inom respektive kategori och lista är:

Väldigt spännande att se att resultatet av mätningen visar hur Young Professionals i Sverige resonerar kring valet av framtida arbetsgivare. Detta visar att det både är välkända traditionella arbetsgivare inom respektive kategori samt några nya snabbväxande arbetsgivare som får högst resultat bland respektive målgrupp, säger Patrik Wigton, VD för Karriärföretagen.

Undersökningen som genomförts är en kvantitativ undersökning med några kvalitativa fördjupningar som har en felmarginal på 4% samt en konfidensnivå på 99%.