Varannan svensk: Chefen bör hjälpa mig framåt i karriären

Varannan tycker det är viktigt att göra karriär och det är chefens plikt att hjälpa till efter förmåga. Det tycker svenskarna visar en ny undersökning.

Hur viktigt är det att kunna göra karriär? Väldigt viktigt. I alla fall tycker hälften av svenskarna det enligt en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket Jobb.

Genom att fråga 1000 yrkesverksamma svenskar kom man dessutom fram till att chefens roll är viktig. Hela 31 procent av de som redan gjort karriär menar att det skedde på uppmaning av just chefen.

Nästan hälften (43 procent) svarar dessutom att chefen har ett stort ansvar för att man ska kunna karriär.

I undersökningen framkommer det också att 7 av 10 män i åldern 18-29 år tror att de kan karriär på sin nuvarande arbetsplats. Bland yrkesverksamma kvinnor i samma ålder är siffran betydligt lägre (44 procent)

Källa: chef.se