Du är vår bästa investering

   

Hur vi tar hand om dig

Om vi inte hade våra medarbetare skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Därför utvecklar vi inte bara produkter och lösningar – vi utvecklar också människor.

När du jobbar på ABB – oavsett roll – ger vi dig möjligheten att växa genom intressanta och utmanande arbetsuppgifter och genom kollegor som kan hjälpa dig vidare. Att axla ett stort personligt ansvar är genomgående hos oss. Det betyder dels att du själv har huvudansvaret för hur du vill utvecklas, men också att du får frihet att lösa det uppdrag du fått på det sätt du finner bäst. Om du har en idé om hur något kan göras bättre, effektivare eller smartare – då lyssnar vi. 

Det finns ingen som vet lika väl vart du vill nå som du själv. Därför är det upp till dig att skapa din egen karriär, men du kan räkna med mycket stöd från oss på vägen. Det första steget är att vi håller en öppen dialog med strukturerad feedback. Du får också möjligheten att både ta emot och dela med dig av kunskap, möjlighet att växa genom olika projekterfarenheter eller att flytta mellan affärsområden och länder. Vi har dessutom investerat mycket i att identifiera talanger, fånga upp dem och låta dem växa internt.