Välkommen till karriärföretagen!Vårt mål är att vägleda dig som är student eller som nyligen har börjat jobba till en bra start på karriären.

Se alla branscher

Nyheter

TOP-10 Employers – Young Professionals 

6. september 2019

Karriärföretagen har mellan maj – augusti 2019 genomfört en attraktionsmätning av målgruppen Young Professionals*. Vi har genom en enkätundersökning fått svar på vilka arbetsgivare bland årets Karriärföretag man anser vara attraktivast att arbeta och göra karriär på. Respondenterna i undersökningen var: Ingenjörer (1034 st), ekonomer (1353 st) samt personer inom IT branschen (878 st). *Young Professionals: […]

Läs mer

Se alla karriärföretag