SkanskaBygg/anläggning

MotivationSkanska är en förebild när det kommer till employer branding. Vi ser en familjär och genuin arbetsgivare som poängterar och lyfter medarbetarens roll i företaget och vikten av den. Deras karriärsida är av högsta kvalité och här lämnas man inte frågvis utan du får all information och lite till, riktigt bra jobbat. Här finns alla möjligheter till utveckling via de internutbildningar Skanska erbjuder samt en internationell utvecklingsmöjlighet. En riktigt attraktiv arbetsgivare! 

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi bygger ett bättre samhälle

Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer och därför är det viktigt för oss att gå i spetsen för hållbarhet. Det vi gör genom att bidra med lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön och istället bidrar till en hållbar utveckling. Men hållbarhet för oss handlar också om prioritera säkerhet och att skapa en inkluderade arbetskultur präglad av öppenhet, rättvisa, tillit och respekt för varandra. Det handlar även om att dra nytta av vår mångfald för att kunna erbjuda de bästa lösningarna och att hela tiden säkerställa att våra ambitioner är förankrade i våra värderingar och vårt löfte om att bygga ett bättre samhälle.

Om oss

Med mer än 130 år inom bygg- och projektutveckling berikar och utvecklar vi städer och samhälle på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Vi är stolta över att vara ett av världens största byggföretag. Vår framgång bygger på starka värderingar och att vi ska vara ledande inom hållbarhet. Vårt lag består i dag av drygt 32 000 duktiga, kunniga och passionerade medarbetare, varav cirka 9 000 arbetar i Sverige.

Vill du vara med i vårt nästa projekt?

Precis som allt annat vi gör, utvecklar vi laget hållbart och långsiktigt. Vi vill hela tiden bli bättre, vi behöver hela tiden bli fler. Är du bra på det du gör? Välkommen att bygga ett bättre samhälle tillsammans med oss.

Läs mer om karriärmöjligheter på skanska.se/jobbahososs

 

 

Bilder

Följ Skanska på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida