Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

Privacy policy

Hur hanterar vi din personliga information?

KarriärFöretagen Sverige AB skyddar din integritet. Vi hanterar dagligen personlig information och förstår vikten av att hantera personlig information korrekt. Vi följer de lagar och regler som finns, såsom dataskyddsförordningen. På denna sida kan du hitta information om hur vi samlar in, använder och delar den data du lämnar ifrån dig när du använder våra tjänster. Denna information gäller endast för karriarforetagen.se och alla tjänster som erbjuds från vår webbaserade plattform.

Informationen på webbplatsen och alla dess undersidor innehåller kontaktformulär, söksidor och tipsidor. Dessa formulär omfattas av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Information enligt dataskyddsförordningen.

Syftena med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder:

Behandlingens syfte

Rättslig grund för behandling

Personuppgiftsansvarig

Om den rättsliga grunden motiverar intresset

Beroende på hur och var du lämnar information kan vi ha olika syften med den. Det kan vara i marknadsföringssyfte eller för att informera om våra tjänster. Vi har även ett intresse av att kunna analysera dina beteendemönster vid användning av våra tjänster för att ständigt förbättra dem. I vissa fall kan din information också behövas för att kontakta dig, till exempel för att tillhandahålla relevant information baserat på hur du har valt att använda våra tjänster. Vid tips, ansökan eller kontakt med oss anses detta vara ett legitimt intresse.


Vilken information Karriärföretagen lagrar

Mottagare av information

För att uppfylla syftet som behandlingen av dina uppgifter är avsedd för kan vi behöva lämna ut din information till den mottagare som informationen är avsedd för. Exempel på detta kan vara en arbetsgivare, en marknadsföringspartner, ett nyhetsbrevssystem eller ett kundrelationssystem (CRM). Vi ser till att alla rimliga lagliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en rimlig säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Den information vi hanterar om dig

Det finns flera olika sätt på vilka dina data kan hamna hos oss:

Den information du kan tillhandahålla inkluderar följande:

När du använder våra tjänster kan vi även samla in följande information:

Bryta eller återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen och från partners eller kunder

På Karriärföretagens webbplattform kan det finnas länkar och/eller referenser till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser, och vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på dessa webbplatser. Kontakta dessa företag för mer information.

Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplattform för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finns här.

Kontakta oss

KarriärFöretagen Sverige AB (556916-1952) ansvarar för behandlingen som sker vid besök eller användning av tjänster på karriarforetagen.se.

AdressKarriärFöretagen Sverige AB Otterhällegatan 1 3tr, 411 18 Göteborg
E-postinfo@karriarforetagen.se

 

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss