Urvalsprocessen

Urvalsprocessen

Varje år utser Karriärföretagen de arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige. Karriärföretag-emblemet är ett signum och en svensk kvalitetsstämpel för ett professionellt utfört arbete.

Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter, yrkesverksamma och young professionals att hitta sin rätta arbetsgivare. Organisationerna belönas för ett framgångsrikt employer branding arbete.

För att bli ett Karriärföretag måste organisationerna först granskas som arbetsgivare och genomgå Karriärföretagens granskningsprocesser med högt resultat.

Det finns två vägar att bli ett karriärföretag.

1. Karriärföretagen granskar

Över 5000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner är med i urvalet att utses till ett av Sveriges Karriärföretag 2017. Grundurvalet baseras på aktiva och rekryterande organisationer i Sverige.

Processen går ut på att säkerställa att ett högkvalitativt employer branding arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.

Granskningen

Efter en primär och sekundär gallring återstår ca 1000 organisationer som genomgår Karriärföretagens granskning där arbetsgivarna granskas bland annat utifrån följande kriterier: mångfald och jämställdhet, karriärmöjligheter, kompetensutveckling, personligt engagemang, marknadsföring, miljö- och hållbarhet, resultat i mätningar samt förankring i ledningen. 

2. Certifierad Arbetsgivare

Nytt för i år är att organisationer kan direktkvalificeras till urvalsprocessens sista steg (juryn) genom att certifiera sig som arbetsgivare. Organisationen genomför då själv Karriärföretagens Certifieringsanalys. För att direktkvalificeras till juryn är kravet att organisationen uppnår maximala tio av tio kriterier samt kan styrka och vidimera sitt resultat.

Läs mer om hur certifieringsprocessen till att bli en Certifierad Arbetsgivare går till här.

Jury

De 300 organisationer som är resultatet av de två vägarna ovan har tagit sig till Karriärföretagsprocessens sista steg – juryn. 

2017 års Karriärföretag utses av en jury bestående av HR-profiler, Employer Branding Specialister och företagsledare.

 

 

Juryns arbete

Juryn granskar de deltagande organisationerna utifrån:

– Resultaten i väg 1 och 2

– Employer Branding arbetets förankring i ledningen

– Personligt engagemang inom Employer Branding

– Kvaliteten på den Employer Branding-marknadsföring som bedrivs

Karriärföretag

Ett Karriärföretag 2017 är en svensk kvalitetsstämpel för de arbetsgivare som har den högsta kvalitén i sitt employer branding arbete och som kan erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare. Listan över Karriärföretagen släpps i december varje år. Samtliga Karriärföretag 2017 erhåller ett certifikat samt publiceras på topplistan utan kostnad. 

Marknadsföring

Karriärföretagen erbjuds vidare marknadsföring av utmärkelsen genom olika lanseringskampanjer under våren och hösten 2017. För information och prisuppgift om detta kontakta Karriärföretagen. 

 

Årets emblem för Karriärföretag

Ta mig till listan på årets Karriärföretag 2017.