Urvalsprocessen


De arbetsgivare som uppfyller grundkriterierna (se nedan) har möjlighet att bli utsedda till Karriärföretag. De kvalificerade arbetsgivarna granskas av expertpanelen bestående av specialister inom HR, kommunikation och Social Media på fyra parametrar (se nedan). De 200 arbetsgivare som erhåller högst värde av expertpanelen går vidare till Karriärföretagens jury (se nedan). Juryn värderar och utser Karriärföretagen.


Utmärkelsen Karriärföretagen är kostnadsfri. Alla arbetsgivare som erhåller utmärkelsen "årets Karriärföretag" har rätt att använda utmärkelsen och emblemet ”Karriärföretag 2021” i sin kommunikation. Som Karriärföretag erhåller man:Karriärföretagen erbjuds vidare möjlighet att marknadsföra utmärkelsen under året.


Vägen till att bli ett karriärföretag


Grundkriterier stäms av

Här är våra grundkriterier för att komma med i Urvalsprocessen för att kunna bli ett Karriärföretag.

  • Minst 250 anställda och/eller en omsättning över 250 MSEK
  • Personalchef finns i organisationen
  • Löpande rekryteringsarbete
  • ”Up & coming”, arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men som har utmärkt sig med sitt Employer branding arbete under det senaste året ”
Runt 1 000 arbetsgivare brukar årligen uppfylla våra grundkriterier och de tar sig vidare till nästa steg.

Expertpanelen granskar


I nästa fas granskas arbetsgivarna av vår expertpanel som består av specialister inom HR, kommunikation och sociala medier.
Expertpanelen betygsätter på en skala mellan 1–10 arbetsgivarens position och arbete inom följande områden.


  • Karriärsidor på webben
  • Närvaro och kvalitet i sociala medier
  • Aktiviteter gentemot studenter och Young Professionals
  • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

Juryn avgör

I sista steget sammanträder vår jury och utser tillsammans de främsta arbetsgivarna som blir kommande års Karriärföretag.
Jury består av:

Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- & karriärexperter
Anna Dyhre
, Sveriges mest anlitade employer branding-föreläsare
Torgny Johnsson, rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör på SAS och Infranord
Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av till exempel Jobline