VeidekkeBygg/anläggning

MotivationVeidekke fortsätter imponera och inspirera med sitt fantastiska employer branding-arbete. Trots sin stora storlek lyckas Veidekke skapa en familjär arbetsplats. Med sin lekfulla kommunikation, bredd av aktiviteter och utvecklingsmöjligheter är Veidekke definitivt en arbetsplats som attraherar unga talanger. Veidekke bygger med hjärtat men det gäller inte bara byggnader. De har även byggt en arbetsplats där medarbetarna kan känna stor stolthet för sitt arbete.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Veidekkes karriärsida!

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag med en total omsättning på ca 38,8 mdr NOK. Veidekke har funnits sedan 1936 och har aldrig gått med förlust. Vi har en stark företagskultur som bygger på tydliga värderingar och tror på en hög grad av frihet under ansvar. Genom ett unikt program för personalägande, där alla erbjuds samma möjlighet, äger vi som arbetar inom Veidekke närmare 20 procent av företaget vilket skapar motivation och ger företaget en möjlighet att agera långsiktigt.

Vi bygger med hjärta

Vi bygger broar, anlägger vägar, spränger tunnlar och driver gruvor. Vi skapar bostadshus, bygger sjukhus och kontor, uppför industrilokaler, renoverar skolor och uppför vindkraftverk. Det finns nästan inte en del av det svenska samhället där vi inte är verksamma. I sol eller snöstorm, under årets 365 dagar driver Veidekkes medarbetare komplexa projekt från idé till färdig leverans åt våra beställare och kunder. 

Vårt mål är inte att bli störst och starkast. Vår ambition är att skapa hållbar lönsamhet och vara ett föredöme i en säker bransch, där det råder sund konkurrens och schyssta villkor för alla arbetstagare. Därför valde vi år 2016, som första företag, att begränsa antalet underleverantörer till max två led i våra projekt. Konkurrens är bra och leder till ökad effektivitet, men det är kostnaden som ska pressas inte löne- och anställningsvillkor. 

Så, vi ser oss som det stora, lilla företaget som alltid strävar efter att ”bygga med hjärta”.  Enligt våra egna medarbetare var vi Sveriges fjärde bästa arbetsgivare 2019. Men, vi är långt ifrån klara. Tillsammans med kunder och leverantörer som vågar och vill göra skillnad, ska vi fortsätta att utmana oss själva och byggbranschen med hjärtat som kompass. För i en tid då samhället blir allt mer segregerat, tror vi att vår företagskultur och tron på att man kan bygga med hjärta blir ännu viktigare att sprida.

Se våra lediga tjänster här.

Artiklar

Följ Veidekke på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida