VeidekkeBygg/anläggning

MotivationMed innovativa medarbetare skapar Veidekke en gemenskap i organisationen. Veidekke utmärker sig genom sitt framgångsrika Employer Branding arbete. Just därför är Veidekke ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Veidekke är Skandinaviens fjärde största entreprenad- och bostadsutvecklingsföretag med en total omsättning på ca 24 mdr NOK. Veidekke har funnits sedan 1936 och har aldrig gått med förlust. Vi har en stark företagskultur som bygger på tydliga värderingar (profesjonell, redelig, entusiastisk och grensesprengende) och tror på en hög grad av frihet under ansvar. Genom ett unikt program för personalägande, där alla erbjuds samma möjlighet, äger vi som arbetar inom Veidekke närmare 20 procent av företaget vilket skapar motivation och ger företaget en möjlighet att agera långsiktigt.

Inom Veidekke är HMS – hälsa, arbetsmiljö och säkerhet – jämställt med de ekonomiska målen. Vi tror på involvering för att på det sättet uppmuntra och ge utlopp för allas engagemang och kunskap. Därför utsågs Veideke till ”årets lean-byggare” och arbetar nu vidare på att bli Sveriges mest involverande företag, såväl internt som mot våra kunder, leverantörer, samarbetspartners samt det omgivande samhället.

_____

KARRIÄR
Vårt främsta uppdrag som medarbetare i Veidekke Bostad är att förverkliga våra kunders bostadsdrömmar. Det förutsätter entusiasm och en vardag präglad av glädje och engagemang.
Vår bostadsutvecklingsprocess stöds av en mix av olika kompetenser och roller. Förutom affärsutvecklare och projektutvecklare har vi självklart duktiga säljare, bostadsrättsspecialister, administratörer och andra viktiga roller. För oss är det en självklarhet att teamarbete och samspel skapar de bästa resultaten – och vi är övertygade om nyttan med att ha såväl erfarna medarbetare som yngre förmågor.

FRIHET UNDER ANSVAR
I Veidekke Bostad är involvering och frihet under ansvar påtagliga värdeord, vilket ger dig som medarbetare många utmaningar om du själv vill. Varje projekt du är involverad i är unikt. Det ger dig en chans att ständigt möta nya människor, situationer och att bli sedd och utvecklas. Vi tror på den energi som frigörs när människor utvecklas inom det dom är bäst på. Det är den kraften som gör att vi tillsammans ständigt utvecklar både Veidekke Bostad och samhället runt omkring oss. Känns det utmanande och intressant? Vill du vara med och förverkliga framtidens bostadsdrömmar?

Se våra lediga tjänster här.

Artiklar

BrobyggarenLäs mer

Följ Veidekke på sociala medier