NobinaLogistik/transport

MotivationNobina fortsätter att leverera ett utmärkt employer branding-arbete som skapar en attraktiv arbetsplats. Med sitt brinnande engagemang visar Nobina att medarbetarna är deras viktigaste tillgång. De jobbar aktivt med viktiga frågor som mångfald och rättvisa arbetsförhållande. Det är imponerande och inspirerande att följa Nobinas resa i att vara en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Nobinas karriärsida

Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Nobina som arbetsgivare

Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag med 12 000 medarbetare där var och en är en viktig del av vardagen för miljontals människor. Vi kör buss, jobbar i verkstad, på kontor, med trafikledning eller utvecklar framtidens smarta trafiklösningar. Vår ambition är en arbetsplats som välkomnar olikheter och tar tillvara alla medarbetares kompetens, engagemang och möjligheter.

Vårt arbete med mångfald och inkludering

På Nobina ska varje människa få vara öppen med vem hen är, och välkomnas som en unik individ. Vi tror på att allas samlade erfarenheter är viktiga för att Nobina, vi som arbetar här och samhället runt omkring oss ska kunna växa och utvecklas. Då kommer vi också närmare vår vision – Alla vill resa med oss. Därför är vårt arbete med mångfald och inkludering en viktig del i vardagen på Nobina.

Vår vision – alla ska vilja resa med oss

Nobinas vision ”Alla vill resa med oss” handlar om att vi vill öka det kollektiva resandet, både för miljöns skull och för att förenkla människors vardag. För att uppnå visionen ska det vara enkelt att resa med oss. Det ska finnas tydliga tidtabeller, resenärer ska få relevant information om sin resa och det ska vara enkelt att skaffa biljett. Inte minst ska själva resan vara trygg, bekväm och bekymmersfri.

Följ Nobina på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida