Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

HoltabVA/energi

MotivationHoltab utmärker sig som en arbetsgivare genom att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner sig betydelsefulla och värderade. De erbjuder inte bara en plattform för en meningsfull karriär, utan också ett engagerande arbetsklimat där samarbete och trivsel står i centrum. Om du söker en arbetsplats där ditt arbete är uppskattat och din professionella utveckling prioriterad, då är Holtab ett utmärkt val för ditt nästa karriärsteg.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

VI ÄR HOLTAB

På Holtab jobbar cirka 300 medarbetare som bestämt sig för att bli bäst. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär och en vilja att ständigt utvecklas – tillsammans! Det kallar vi för bra medarbetarskap. Vårt arbete underlättas även av att vi har bra ledare och effektiva processer. I stället för tjocka regelverk väljer vi att arbeta med ”frihet under ansvar” och genom att hjälpas åt.

Utveckling och karriär

Kulturen på Holtab präglas av korta beslutsvägar och en arbetsplats där alla är delaktiga och jobbar mot samma mål. Det, och vår ständiga vilja att skapa något riktigt bra tillsammans, ger dig som jobbar här stora möjligheter att utvecklas.

Kunskap, service och samarbete

Vi brukar se på Holtab som ett stabilt husbygge, där flera byggstenar ska göra oss till ett företag i världsklass. I allt vi gör utgår vi från våra värdeord kunskap, service och samarbete. Vill du vara med och bygga tillsammans med oss?

En hållbar arbetsplats

För oss är hållbarhet en naturlig del av verksamheten. Därför strävar vi efter att anställa medarbetare med olika kultur, ålder, intressen och kunskap. Vi erbjuder en miljö som främjar samarbete, innovation, jämlikhet och välmående.

Bilder

Följ Holtab i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsida

Bli medlem du också

som fler än

31000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss