JämtkraftIT/teknik/konsult

MotivationJämtkraft är en spännande och innovativ arbetsgivare som fortsätter att utveckla sitt employer branding arbete med bravur. Hos denna arbetsgivare finns många yrkesområden och goda möjligheter till utveckling för medarbetarna samt en trygg och inkluderande företagskultur som fokuserar på samarbete och delaktighet. Med sin närvaro på universitet och högskolor visar Jämtkraft att de satsar på och värdesätter framtidens talanger.     

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Att arbeta på Jämtkraft

Energibranschen står inför spännande utmaningar. Inte minst med digitalisering, ny teknik, klimathot och nya kundbehov. För oss på Jämtkraft är det en möjlighet att få vara med och driva energiomställningen och utveckla framtidens tjänster.

Jobbar du hos oss får du en spännande arbetsplats där du har möjlighet att påverka, tillsammans med engagerade kollegor som tror på samarbete. Du har också en viktig roll i samhället eftersom våra verksamhetsområden inom elproduktion, elhandel, elnät och värme är viktiga byggstenar i infrastrukturen. 

Över 100 yrken

På Jämtkraft finns över 100 olika yrken. Med andra ord finns massor med spännande jobb, här jobbar bland annat:

Följ oss i vår vardag

Följ med några av våra medarbetare i deras vardag.

 

 

Attraktiv arbetsgivare

En förutsättning för att lyckas driva energiomställningen är kompetenta och engagerade medarbetare. Hållbara medarbetare som är trygga, mår bra och får möjlighet att utvecklas i sitt jobb är avgörande för att Jämtkraft ska lyckas med ambitionen att vara Sveriges bästa energipartner 2025 som är ett internt mål.

En excellent arbetsgivare

Jämtkraft har för andra året i rad fått utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare” vilket innebär att vi tillhör tio procent av de bästa företagen av faktiska arbetsvillkor i Sverige i samtliga branscher. Utmärkelsen kommer från Nyckeltalsinstitutet som mäter företags arbetsvillkor, hälsoklimat och jämställdhet.

Framtidens arbetskraft

Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är en framträdande faktor för om Jämtkraft ska lyckas nå sina mål. För att säkra kompetens på lång sikt jobbar vi på olika sätt med att öka intresset för energifrågor i allmänhet och Jämtkraft i synnerhet. 

Bland annat samarbetar vi med olika universitet och yrkeshögskolan i Härnösand när det gäller programmen Elkraftsingenjör och Drifttekniker. Genom att erbjuda praktikplatser hos oss ser vi en stor möjlighet att visa vad vår spännande bransch har att erbjuda, samtidigt som vi får chansen att lära känna en framtida kollega.

För att attrahera unga till branschen samarbetar vi i ett projekt tillsammans med Handelskammaren som ska erbjuda arbetsmarknadskunskap till skolor i länet för att skapa intresse för energi- och teknik. 

Vi arrangerar också inspirationsdag och minimässa tillsammans med ECC (Energy Competence Center) för elever på grundskolan, tar emot studiebesök och erbjuder praktikplatser samt feriearbeten för att visa ungdomar vad det innebär att jobba inom energibranschen. 

Följ Jämtkraft på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida