Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

WSPIT/Teknik/Konsult

MotivationWSP är en arbetsgivare som präglas av passionerade människor och en stark företagskultur. Här ges medarbetare chansen att aktivt bidra till utvecklingen av framtidens samhällen samtidigt som de är en del av en inkluderande och mångfaldsrik arbetsmiljö. Välkommen till en internationell organisation med lokal förankring, där hållbarhet för både människor och affärer är av högsta värde. På WSP har du möjligheten att skapa meningsfulla förändringar och utveckla en framgångsrik karriär.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

HJÄLP OSS FORMA FRAMTIDEN

Vi är ett starkt team av experter som sporras av utmaningar och okonventionella lösningar. Vi använder vår nyfikenhet för att skapa progressiva lösningar på komplexa frågor – det är både vår mission och vår passion. Bli en av oss och delta i arbetet med hållbara och meningsfulla insatser som bidrar till att forma framtidens samhällen.


Engagerade medarbetare

Det är viktigt för oss att skapa en miljö där våra kollegor kommer till jobbet varje dag med nyfikenhet, driv och en känsla av mening. Vi är ett levande bevis på att en stimulerande, öppen arbetsmiljö där alla känner sig relevanta, uppskattade och sedda är en katalysator för enastående prestationer.

Bli en del av ett expertnätverk

En karriär på WSP erbjuder en mängd olika möjligheter. Du kan bli en del av ett kollektiv med likasinnade internationella experter. Hos oss arbetar ingenjörer, forskare, biologer, projektledare, tekniska konsulter, affärsrådgivare och många andra specialister. Ta vara på andras styrkor när du bidrar till några av världens mest unika och utmanande projekt. Skaffa dig olika expertkunskaper som gynnar din karriär, dina kollegor och våra kunder.

En hållbar framtid genom design

Genom att blicka framåt kan vi leverera mer genomtänkta, effektiva och hållbara projekt. När vi har övervägt alla möjligheter utmanar vi oss själva att skapa nya. Vi tillämpar den här framtidsorienterade ansvarskänslan när vi ger råd till våra kunder och i sättet vi driver vår affärsverksamhet.

Vi förväntar oss mycket. Det borde du också göra.

Vi tror att en kombination av handlingsutrymme och ansvar leder till enastående prestationer. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare levererar över genomsnittet, samtidigt som vi ger dem de verktyg, den utbildning och det stöd de behöver för att kunna utvecklas.

Inspirerad av mångfald, stimulerad av integration

Upptäck en framåtblickande kultur som omfamnar en del konventionella men ändå icke förhandlingsbara egenskaper – respekt, integritet och tillit. Vi välkomnar alla perspektiv, styrkor, färdigheter, trosbekännelser och kön, eftersom vi vet att olika idéer leder fram till extraordinära resultat.

Tidigt i karriären

Bli en del av ett talangfyllt team som arbetar med högprofilerade projekt både lokalt och internationellt. Upptäck en kultur som belönar engagemang med stöd och uppmuntran medan du utforskar alla möjligheter du har att bidra med ett meningsfullt arbete och göra skillnad i samhället.

Erfarna proffs

Få tillgång till en mängd olika utmanande och högprofilerade projekt som ger dig möjligheter att avancera i karriären. Bidra till samhällsinsatser utöver det vanliga som har en positiv och hållbar inverkan på de platser där vi arbetar, bor och lever våra liv.

 

Se våra lediga tjänster HÄR

Lediga jobb


WSP | Stockholm

Byggledare Mark, Anläggning och VA

WSP | Stockholm

Projekt- och Projekteringsledare Infrastruktur

WSP | Sverige

Miljökonsult förorenade områden Linköping/Jönköping

WSP |

Projektledning till uppdrag för Specialfastigheter till Södertälje

WSP | Stockholm

Projektledning till uppdrag för Specialfastigheter till Stockholm

WSP | Stockholm

Project Management HUS

WSP | Stockholm globen

Teknikansvarig VA-Projektör

WSP |

Erfaren utredare inom dagvatten/avvattning/skyfall Skåne

WSP |

Erfaren VA-projektör Skåne

WSP |

Konsult inom järnväg TSS/TSB/GOP/Bas-P

WSP |

Konsult inom järnväg TSS/TSB/GOP/Bas-P

WSP | Stockholm globen, , ,

Konsult inom järnväg TSS/TSB/GOP/Bas-P

WSP | Härnösand

Konsult inom järnväg TSS/TSB/GOP/Bas-P

WSP |

Konsult inom järnväg TSS/TSB/GOP/Bas-P

WSP | Stockholm globen, , , , , ,

Senior Trafikplanerare

WSP | Stockholm globen

Teknikansvarig Ledningssamordnare

WSP |

Erfaren Hydrogeolog till WSP

WSP |

Projekteringsledare inom bygg- och fastighetsprojekt

WSP |

Uppdragsansvarig VVS med inriktning mot Datacenter/industri

WSP |

Uppdragsansvarig Elteknik med inriktning mot Datacenter/industri

WSP | Stockholm globen

BREEAM-specialist

WSP |

VVS-konstruktör

WSP |

Gruppchef Byggnadskonstruktion

WSP |

Uppdragsansvarig Byggkonstruktion

WSP |

Uppdragsansvarig El

WSP |

Uppdragsansvarig VVS

WSP |

Trafikutformare Väg & Anläggning Väst

WSP |

AMA-redaktör Väg & Anläggning Väst

WSP |

Bli en del av framtidens geoteknik hos WSP – Vi söker fler talanger!

WSP |

Gruppchef El

WSP |

Gata/markprojektör med teknik- eller uppdragsledande ansvar

WSP |

Erfaren utredare inom dagvatten/avvattning/skyfall

WSP |

Konsult inom piping, process eller mekanisk konstruktion

WSP |

Projektör/Konstruktör El - P&B Umeå

WSP | Stockholm globen

Strateg hållbar stadsutveckling, inriktning klimat

WSP |

Gruppchef EL

WSP |

Uppdragsansvarig byggnadskonstruktör

WSP |

Processingenjör

WSP | Stockholm globen,

Erfaren byggnadsantikvarie

WSP |

WSP söker BPU inom mark, miljö och anläggning till projekt Hallsberg - Stenkumla

WSP |

Projekt- och byggledare med certifikat KA enl. PBL

WSP |

Projekt- & byggledning inom Anläggning

WSP | Stockholm globen

WSP söker konsulter inom riskhantering, kvalitetsledning och kravhantering

WSP | Stockholm

Tidplanerare till stora och komplexa projekt.

WSP |

Projekt-/ projekteringsledning till Specialfastigheter

WSP |

Projekt-/ projekteringsledning till Specialfastigheter

WSP |

Handläggande konstruktör Uppsala P&B

WSP |

Uppdragsledare EL Uppsala P&B

WSP |

Erfaren projektör inom Elkraft

WSP |

Konsult inom elkraft, Stationer & Ställverk

WSP |

Erfaren beredare inom Lokalnät

WSP |

Konsult inom elkraft, Stationer & Ställverk

WSP |

Erfaren projektör inom Elkraft

WSP |

Uppdragsansvarig EL Västerås

WSP |

Uppdragsansvarig VVS Västerås

WSP |

Erfaren markprojektör/landskapsingenjör med teknik- eller uppdragsledande ansvar

WSP | Stockholm globen, ,

Projekteringsledare Multidisciplinära Uppdrag

WSP |

Gruppchef Kärnkraft / Manager Nuclear Advisory

WSP |

Handläggare VVS sökes till WSP i Linköping

WSP |

Uppdragsansvarig VVS sökes till WSP i Linköping

WSP |

Erfaren projektör inom Elkraft

WSP |

Konsult inom elkraft, Stationer & Ställverk

WSP |

Erfaren beredare inom Lokalnät

WSP | Stockholm globen, , , ,

Erfaren beredare inom Lokalnät

WSP | Stockholm globen, , , , ,

Konsult inom elkraft, Stationer & Ställverk

WSP | Stockholm globen, , , ,

Erfaren projektör inom Elkraft

WSP | Stockholm solna

Projektriskhanterare

WSP |

Erfaren mätningsingenjör till Geografisk Information

WSP |

Projektör till Samhällsutformning Nord

WSP |

Uppdragsledare Mark/Gata

WSP | Stockholm

WSP söker brandkonsult till Stockholm

WSP |

Erfaren mätningsingenjör

WSP |

Erfaren projektör inom gata/mark

WSP |

Projekt- och byggledare Mark

WSP |

Handläggande Konstruktör Norrköping

WSP |

Biträdande Fältgeotekniker

WSP |

Uppdragsansvarig sökes till WSP Elteknik i Östergötland

WSP |

Projekt- och byggledare | WSP Project Management Göteborg

WSP |

Erfaren geotekniker till WSP

WSP | Stockholm globen

Bli en del av framtidens geoteknik hos WSP – Vi söker fler talanger!

WSP | Stockholm

WSP Akustik växer och söker nu en uppdragsansvarig

WSP |

Uppdragsledare Väg & Anläggning

WSP |

Teknikansvarig Väg & Anläggning

WSP | Stockholm globen

Rådgivare inom ERTMS, ETCS, ATO och CBTC till Rail Advisory, WSP

WSP |

Uppdragsledare inom Väg och Anläggning

WSP |

Teknikansvarig Väg & Anläggning

WSP | Stockholm globen,

Rådgivare säkerhet inom järnväg till Rail Advisory, WSP

WSP | Stockholm globen

Rådgivare till Rail Advisory, WSP

WSP |

Uppdragsledare Väg & Anläggning

WSP | Härnösand,

Gruppchef Väg och Anläggning Nord

WSP |

Teknikansvarig/ledande signalprojektör

WSP |

Teknikansvarig/ledande signalprojektör

WSP | Stockholm globen, , ,

Teknikansvarig/ledande signalprojektör

WSP | Härnösand, ,

Teknikansvarig/ledande signalprojektör

WSP |

Teknikansvarig/ledande signalprojektör

WSP |

Ledande projektör bana (spår)

WSP |

Ledande projektör bana (spår)

WSP | Stockholm globen, , ,

Ledande projektör bana (spår)

WSP | Härnösand, ,

Ledande projektör bana (spår)

WSP |

Teknikansvarig/ledande projektör tele

WSP |

Teknikansvarig/ledande projektör tele

WSP | Stockholm globen, , ,

Teknikansvarig/ledande projektör tele

WSP | Härnösand, ,

Teknikansvarig/ledande projektör tele

WSP |

Ledande projektör kanalisation

WSP |

Ledande projektör kanalisation

WSP | Stockholm globen, , ,

Ledande projektör kanalisation

WSP | Härnösand, , ,

Ledande projektör kanalisation

WSP |

Ledande projektör banunderbyggnad (mark)

WSP |

Ledande projektör banunderbyggnad (mark)

WSP | Stockholm globen, , ,

Ledande projektör banunderbyggnad (mark)

WSP | Härnösand, ,

Ledande projektör banunderbyggnad (mark)

WSP | Stockholm globen

Erfaren och engagerad MKB-samordnare

WSP |

Ledande projektör bana (spår)

WSP |

Teknikansvarig/ledande projektör tele

WSP |

Ledande projektör kanalisation

WSP |

Ledande projektör banunderbyggnad (mark)

WSP |

Uppdragsansvarig/Teknikansvarig Bro och Anläggningskonstruktion

WSP |

Uppdragsansvarig VVS Malmö

WSP |

Ledningssamordnare VA

WSP |

Handläggare VVS

WSP |

Uppdragsledare Infrastruktur

WSP | Stockholm globen, , , , , ,

Uppdragsledare Infrastruktur

WSP |

Gruppchef till Geoteknik

WSP |

Gruppchef Vibration

WSP |

Erfaren Miljökonsult/Uppdragsledare till Ekologi & Ytvatten, WSP

WSP | Stockholm globen,

Processingenjör Avlopp till WSP VA Process

WSP |

WSP söker fler BPU Järnväg till projekt Hallsberg - Stenkumla

WSP | Stockholm globen

Erfaren konstruktör till WSP Vattenbyggnad

WSP |

Praktikant till WSP Elkraft

WSP | Stockholm globen, , , , , ,

Erfaren kabelprojektör

WSP |

Projekt- och Byggledare inom Hus och Anläggning

WSP |

Projektledare och Byggledare inom Bygg

WSP |

Uppdragsledare VVS

WSP |

Byggledare inom mark-och anläggning

WSP |

Uppdragsledare inom Väg & Anläggning

WSP |

Teknikansvarig Vägutformning

WSP |

Uppdragsansvarig Elteknik - Umeå

WSP | Stockholm globen

Vägtekniker till WSP

WSP |

Senior Uppdragsledare Väg & Anläggning

WSP |

Gruppchef - Energidistribution och användning - Fjärrvärme och fjärrkyla

WSP |

Energiingenjör - fjärrvärme och fjärrkyla

WSP | Stockholm globen

Avdelningschef till Digital Solutions - WSP

WSP |

Projektledare - fjärrvärme och fjärrkyla

WSP | Stockholm

Teknikansvarig Väg

WSP |

Erfaren Brokonstruktör

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP | Stockholm globen

Erfaren byggnadskonstruktör

WSP | Stockholm globen

WSPs nationella Vattensektion söker fler erfarna konsulter!

WSP |

Teknikansvarig och mentor inom VVS

Traineeprogram


Graduate Development Programme (UK)

Följ WSP i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsidaX

Bli medlem du också

som fler än

31000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss