Mycronic ABElektronik

MotivationMed ett globalt tankesätt och passion för sina nytänkande medarbetare arbetar Mycronic enastående med Employer Branding. Genom en mångskiftande kultur, och främjande av en hållbar framtid på sin gemensamma och innovativa arbetsplats utses härmed Mycronic AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Mycronic är ett svenskt high-tech-företag, som har varit verksamt inom elektronikindustrin i mer än 30 år. Vår globala organisation med dotterbolag, agenter och distributörer stödjer ledande företag i mer än 50 länder. Detta säkerställer att vi har en djupgående kunskap om marknaden och kan erbjuda snabb support för alla våra kunder som förlitar sig på en produktion med hög utnyttjandegrad.

Engagemang för innovation

I en värld som påverkas av oerhört snabba tekniska förändringar hjälper Mycronic innovativa tillverkare att ta täten. Faktum är att för tillverkare av avancerade platta bildskärmar är vår teknik en nödvändighet. Samma sak gäller för en del av de mest flexibla och responsiva tillverkarna av kretskort, som använder våra maskiner för att tillverka ett brett utbud av världens mest komplexa kort.

Våra investeringar i forskning och utveckling är en av flera indikationer på vårt engagemang för ständiga innovationer som syftar till att möta dessa krav.