MycronicForskning/Innovation

MotivationGenom sociala aktiviteter för att på bästa sätt lära känna dina kollegor och skapa en stark teamkänsla arbetar Mycronic med Employer Branding. Med en familjär kultur och ett engagemang för varandras karriärutveckling utses härmed Mycronic till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Mycronic är ett svenskt high-tech-företag, som har varit verksamt inom elektronikindustrin i mer än 30 år. Vår globala organisation med dotterbolag, agenter och distributörer stödjer ledande företag i mer än 50 länder. Detta säkerställer att vi har en djupgående kunskap om marknaden och kan erbjuda snabb support för alla våra kunder som förlitar sig på en produktion med hög utnyttjandegrad.

Engagemang för innovation

I en värld som påverkas av oerhört snabba tekniska förändringar hjälper Mycronic innovativa tillverkare att ta täten. Faktum är att för tillverkare av avancerade platta bildskärmar är vår teknik en nödvändighet. Samma sak gäller för en del av de mest flexibla och responsiva tillverkarna av kretskort, som använder våra maskiner för att tillverka ett brett utbud av världens mest komplexa kort.

Våra investeringar i forskning och utveckling är en av flera indikationer på vårt engagemang för ständiga innovationer som syftar till att möta dessa krav.

 


 

HIGH LEVELS OF EXPERTISE – excel together 
You will find yourself side by side with some of the leading experts in the electronics industry, getting inspired and inspiring others, as you acquire new knowledge and share it with others across functions and cultures.

 

Se våra lediga tjänster HÄR