Sök Meny
5 tips för att hitta rätt talang

5 tips för att hitta rätt talang

Har du problem med att hitta rätt talang? Du inte ensam! Enligt Aptitude Research Partners menar tre av fyra rekryterare att hitta kvalitativa kandidater är deras största utmaning. Vi listar 5 sätt att locka fler kvalificerade kandidater till era tjänster med Brand Advertising.

1, Tänk bortom de vanliga jobbannonserna

Jobbannonser är ett bra sätt att nå kandidater som aktivt söker efter efter nya utmaningar. Men hur vet du om de kommer att klicka på just din annons i detta mediebrus? Brand Advertising exponerar ditt arbetsgivarmärke och era lediga tjänster till kandidater på platser utanför de vanliga sökresultaten, som Glassdoors hemsida, konkurrentsidor och relaterade webbplatser.

2, Öka er varumärkesmedvetenhet

Det är ingen tvekan om att ert arbetsgivarvarumärke likaväl kan locka såväl som avskräcka kandidater.
Men även om ni har ett bra rykte i branschen så kan det fortfarande finnas gott om begåvade kandidater som inte har någon koll på er. ”Brand Advertising” highlight:ar ert varumärke och era tjänster till kandidater som söker efter ett nytt jobb men kanske inte känner till ert varumärke. Upprepning är en av nycklarna till ökad varumärkeskännedom. Så ju fler tillfällen och platser ert varumärke exponeras på, desto större chans har ni att lyckas bli en ”top-of-mind-arbetsgivare” bland kandidaterna.

3, Målgruppsanpassa mera

När man riktar sina jobbannonser handlar det mer än om bara jobbtitel och plats. Ni borde försöka målgruppsanpassa och nå kandidater utifrån specifika demografiska grupper eller andra kriterier som passar er bäst. Man kan exempelvis utgå ifrån vad ni vill att era kandidater ska ha för arbetserfarenhet, utbildning och andra typer av förkunskaper.

4, Kunskap förbättrar kandidatupplevelsen

När era kandidater vet mer om ert företag är det lättare att rekrytera nya kollegor. Forskning visar att personer som har koll på er verksamhet resulterar i förbättrad kandidatupplevelse. Tiden som läggs ner på en rekryteringsprocess är ofta väldigt lång och kostsam, även den processen blir mer kostnadseffektiv vid en positiv kandidatupplevelse visar forskningen.

5, Utöka er räckvidd

Effektiv rekrytering handlar inte bara om att sikta brett, det handlar även om att våga vara väldigt specifik i viss mån. När vi pratar om varumärkeskännedom behöver era kandidater vid upprepade gånger se er. Möjligen på olika sätt och på olika medier, men det viktigaste är att vid det tillfället de ser er, de minns er!

Källa: glassdoor.com

Gå med i Karriärnätverket för att inte missa fler nyheter.

Gå med »