6 råd till smartare utbildning

Under de senaste åren har gamification blivit allt populärare och finns nuförtiden på var och varannan skola och arbetsplats. Det handlar helt enkelt om att engagera människor genom att uppmuntra framsteg, upptäckt och nyfikenhet, och metoden har blivit speciellt viktig när det kommer till att utbilda den yngre generationen. 

Om vi tänker på den enorma mängden distraktioner vi möts av varje dag och kombinerar detta med ett starkt behov av konstant feedback, så är detta inte alls konstigt. Lägg sedan till att den yngre generationen vuxit upp med både teknologi och spel, så blir det ännu mer naturligt.
Frågan är då hur du ska tänka, om du vill använda gamification för att inte bara utbilda dina yngre anställda, utan få dem att aktivt vilja lära sig. Ryan Jenkins, entreprenör och författare till boken The Millennial Manual: The Complete How-To Guide to Manage, Develop, and Engage Millennials at Work ger följande råd.

1. Erbjud valmöjligheter och kontroll
I spelvärlden får användaren välja vem de ska spela med, när de ska spela och framförallt vad de ska spela. Användaren kan ofta skapa helt unika profiler, med en rad olika karaktärsdrag, färdigheter och utseenden. På samma sätt blir det viktigt för den yngre medarbetaren att kunna anpassa sin utbildning. Gör det därför möjligt att kunna välja olika utbildningsformer, med olika mål och vägar dit, och med tillgång till utbildningen oavsett var personen befinner sig. Målet är att skapa en utbildning som finns tillgänglig 24/7, över en rad olika plattformar och system samt med en mängd olika vägar att gå.

2. Integrera tips och anpassa svårighetsgraden
Om en spelare fastnar så är det oerhört viktigt att denne får hjälp att komma vidare till nästa nivå. Annars är det lätt hänt att spelaren tappar intresse och slutar spela. På samma sätt får det inte vara för lätt, då detta kan leda till samma situation. Tricket blir alltså att balansera svårighetsgraden efter spelarens egna förmåga.

3. Erbjud träning i ”skyddad miljö”
Att ett spel bör erbjuda träningslägen (training mode) är en självklarhet. Spelaren behöver kunna träna på det denne är mindre bra på, eller vill bli bättre på. Av denna anledning blir det viktigt att du skapar en miljö där den yngre generationen kan öva och lära sig, och speciellt kraftfullt kan det bli om den anställda får chansen att applicera det han eller hon lärt sig i praktiken.

4. Skapa möjligheter för samarbete
 Det är ingen nyhet att människor söker gemensakap och samarbete, detta gäller även för den yngre generationen. Se därför till att det finns utrymme för just samarbete i din utbildning – någonting som även kan ge dem erfarenhet av att arbeta med samma regler, efter samma måttstock.

5. Visualisera framsteg
I spel är det en självklarhet att synliggöra framsteg, enskilt och genom leaderboards. Sätten att visualisera är nästintill oändliga, men syftet är alltid att både belöna det som redan uppnåtts, visa hur man ligger till gentemot andra och sporra till fortsatta framsteg. Jämfört med den otydlighet som ofta finns i traditionella utbildningsprogram, finns här oerhört mycket att vinna, ofta med relativt enkla medel.

6. Visa på meningen
När människor spelar ett spel så arbetar de mot ett mål och syfte. De får spela en unik roll i någonting stort; någonting som är större än de själva är. Oavsett vad det är så handlar det om mening, någonting som är inte bara är viktigt, utan vitalt för att få den yngre generationen med dig.

”Vad” räcker helt enkelt inte längre. De yngre anställda vill ha ett syfte. De vill veta varför de gör någonting och känna sig som en del av någonting de tror på. Genom att skapa en mening som de kan acceptera, så ökar du chansen att de blir aktivt engagerade i sitt lärande.