Alla företag behöver en förtroendekultur

Det är ingen nyhet att vid ett högt förtroende för ens ledning i företaget presterar medarbetarna bättre. Att bygga en förtroendekultur ökar samarbetet, kreativiteten och prestandan vilket bidrar till sänkta kostnader och ökade intäkter. Men hur skapar man ett förtroende hos medarbetarna i företaget?

Det kan vara lätt att glömma att det är inte bara ledningen som måste känna ett förtroende för medarbetarna utan det är även medarbetarna i företaget som behöver känna ett förtroende tillbaka. Att bygga upp förtroende tar tid så det gäller att sätta igång direkt då du som ledare kommer bli en förebild för hela organisationen.

Var transparent och visa respekt
Som chef behöver man vara transparent med information och tala klarspråk med medarbetarna. Det gäller att presentera resultat utifrån vad det faktiskt är och inte överdriva åt något håll och samtidigt förklara tydligt varför det blev just det slutresultatet. Alla i företaget ska ur ett jämställt perspektiv bli behandlade lika och att prata ner någon för att lyfta sig själv kommer inte att hålla i längden. Här behöver du även i konversationer se till att inte vara distraherad utan lyssna på dina kollegor och visa att ditt stöd.

Vara rättvis och att belöna
Det gäller att vara rättvis mot medarbetarna. Alla kommer för att göra sitt jobb i företaget och det är då viktigt att ha en bra balans mellan medarbetarnas ansvar. Visar man på ständig utveckling och framgång inom sitt område behöver den personen belönas genom antingen visad uppskattning eller uppgradering inom företaget. Detta applicerar sig även åt andra hållet. Är det en medarbetare som inte bidrar till utveckling och inte visar engagemang behövs det en diskussion kring detta och i värsta fall får medarbetaren tyvärr lämna sin position i företaget.

Det du ger får du tillbaka
Att uttrycket ”behandla andra som du själv vill bli behandlad” är ett ingrott uttryck hos många är inte konstigt och går även att applicera inom företag. Om du i en ledarposition visar ett engagemang och glädje kring arbetet kommer det att smitta av sig till andra inom företaget. Även i allvarligare situationer är detta bra att ha i åtanke och utrycka sin förståelse och lyhördhet.

Sätta upp mål och sträva mot förbättring
Precis som i livet är det viktigt att sätta upp mål att sträva mot. Genom att ha gemensamma mål skapar man ett driv och en gemenskap när alla jobbar mot samma sak. Som ledare gäller det att hela tiden sträva framåt och sätta upp nya mål, både kort- och långsiktiga. Företaget blir mer enhetligt på så sätt och alla känner att de bidrar till att nå målet.

Att ha en förtroendekultur på företaget är viktigare än många tror och din roll som ledare påverkar kulturen och kollegornas beteende. Ofta har de företag som lyckas en bra förtroendekultur.