14 november, 2021

Årets Karriärföretag 2022!

Pressmeddelande: Karriärföretagen 2022

Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter både för nyexaminerade studenter och för unga arbetstagare som redan har jobbat i några år. Syftet med att Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och belöna ett framgångsrikt employer branding-arbete. Idag offentliggörs, för elfte året i rad, 2022 års Karriärföretag.


Årets lista består av både välbekanta namn och varumärken som byggt upp ett starkt arbetsgivarvarumärke under lång tid, och några nykomlingar som utökat sitt strategiska arbete under 2021.


Restriktionerna är släppta och samhället har öppnat vilket medför nya möjligheter för arbetsgivares employer brand, enligt Karriärföretagens analys:
- Med över ett år av Corona har arbetsgivarna ställts mot väggen med sin kompetensförsörjning. De har varit tvungna att agera snabbt och tänka kreativt för att attrahera unga talanger. Vi ser dock att, trots restriktioner, har arbetsgivarna på ett inspirerande och innovativt sätt lyckats berätta om sin attraktivitet och kopplat ihop verksamheten med deras arbetsgivarevarumärket.


Men nu är restriktionerna släppta och väntan är över. Arbetsgivarna kan återgå till att skapa personliga möten med unga talanger, vilket är av stor vikt i presentationen av sin arbetsplats. Även om arbetsgivare i över ett år har blivit experter på att bygga ett employer brand online får man inte glömma att det personliga mötet är minst lika viktigt. Vi ser idag en hunger bland studenter och young professionals som vill träffa Sveriges attraktivaste arbetsgivare, säger Oliver Paschetto Jensin, marknadschef på Karriärföretagen.

Vägen till att bli ett Karriärföretag

Samtliga organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Initialt behöver kandidaten nå upp till ett antal grundkriterier. För att slutligen få Karriärföretag-emblemet måste de som kvalificerar sig även genomgå samtliga steg i Karriärföretagens urvalsprocess. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt employer branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.


Urvalsprocessen 2022

1. Grundkriterierna
Samtliga företag och organisationer i Sverige är med i urvalet för Karriärföretagen 2022. Cirka 1 000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner har valts ut baserat på grundkriterierna och dessa har möjlighet att utses till Karriärföretag 2022. Grundkriterierna för att kunna bli ett Karriärföretag är följande:

 • Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
  • Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
  • Personalchef finns i organisationen
 • Rekryterande organisationer

”Up & coming”: En arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men på annat sätt har utmärkt sig med sitt employer branding-arbete under det senaste året, har möjlighet att gå vidare i processen.

 1. Expertpanelen granskar
  Samtliga organisationer granskas av Karriärföretagens expertpanel som består av specialister inom HR, webb, karriärrådgivning, sociala medier & marknadsföring. Expertpanelen betygsätter:
 • Organisationens karriärsidor: information, kvalitet och dynamik
  • Närvaron och kvaliteten i sociala och andra digitala medier
  • Aktiviteterna gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
  • Attraktiviteten som arbetsgivare i externa mätningar

Expertpanelen tilldelar varje arbetsgivare ett betyg på en skala från 1–10 för respektive kriterium. De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

 1. Juryn utser
  Karriärföretagens jury utser de företag som blir årets Karriärföretag.

Jury består av:

Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- & karriärexperter

Anna Dyhre, Sveriges mest anlitade employer branding-föreläsare

Torgny Johnsson, rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör på SAS och Infranord

Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av till exempel Jobline

Fler nyheter