Möt våra kollegor!

Vår arbetsplats präglas av fokus på kunskap och kvalitet men också på öppenhet, samarbete och hjälpsamhet. Hos oss arbetar allt från ingenjörer och jurister till IT-arkitekter. Alla medarbetare har ett starkt kundfokus

  "Jag känner att vi har en viktig uppgift i kundsupporten och att jag får vara med och bidra till att göra företagare och innovatörer starka och mer konkurrenskraftiga." - Tina,  Kundsupportmedarbetare. "PRV har ett öppet arbetsklimat och här finns smarta människor, goda tankar och bra diskussioner." - Henrik Albertsson, chefsarkitekt. "PRV som arbetsmiljö passar många människor, oavsett vem man är. Individen får sitt utrymme och man kommer fort in i arbetet och få ansvar för de delar som man intresserar sig för." - Johan Nordlund, varumärkesjurist. "En patentingenjör behöver vara noggrann, kunna tillägna sig teknikinformation snabbt, prioritera och komma vidare till beslut om patentet kan eller inte kan godkännas." - Jimmie Femzén, patentingenjör.
Cecilia Forslund arbetar som patentingenjör på PRV och är intresserad av teknik, språk och juridik.
Det tvärvetenskapliga intresset är något som Cecilia betonar. Det har man stor glädje av i arbetet som patentingenjör. Arbetet handlar om att kunna bedöma möjligheten till patent och kunna leta information och tillägna sig den på olika språk.

Cecilia hade med sig goda kunskaper i engelska, franska och portugisiska när hon började. På PRV erbjöds hon en universitetskurs i tyska, eftersom det är ett av de stora patentspråken och bra att kunna som patentingenjör.
Cecilia går idag en treårig utbildning till patentexpert på PRV – det är en vidareutbildning med handledare som pågår parallellt med arbete. Kompetensutveckling och lärande är en del av det dagliga arbetet på PRV. Immaterialrätten är i ständig utveckling och det internationella perspektivet är särskilt viktigt inom patentområdet. Cecilia deltar till exempel i ett utbildningsprojekt som PRV och SIDA håller i.

Det handlar om att höja kunskap och kompetens om immaterialrätt i utvecklingsländer. ”Det är intressant att få ta del av hur immaterialrätten utvecklas i andra världsdelar”, berättar Cecilia. Som patentingenjör arbetar man med eget ansvar i samarbete med kompetenta kollegor. Professionalismen är hög och den säkerställs redan från start i och med den utbildning man går som nyanställd. Patentingenjörsprogrammet är 1,5 år och då får man lära sig basen i yrket.

”För även om vi alla är civilingenjörer i botten inom olika teknikområden så behöver man lära sig det specifika i yrket”, förklarar Cecilia. PRV är en öppen myndighet och vill skapa värde för innovatörer.
”Jag tycker det är roligt att kunna ge hög service och bidra till ett starkare innovationsklimat”, avslutar Cecilia.