DSV Road får Green Award från sin kund – CNH

CNH, ett multinationellt företag och moderbolag till lastbilstillverkaren Iveco, har utsett DSV Road till årets ”Sustainability Logistics Supplier”.

Utmärkelsen tillkännagavs vid en leverantörskonferens i CNH:s regi där en del av konferensen ägnades åt att dela ut utmärkelser till CNH:s bästa leverantörer utifrån ett antal kategorier som är viktiga för CNH.

DSV Road fick priset som årets ”Sustainability Logistics Supplier” för sitt arbete med att minska utsläppen av CO2 i den svenska verksamheten genom att byta ut diesel mot HVO 100 och biobränsle i inrikestrafiken.

”I dagsläget satsar vi främst på ett fossilfritt inrikes styckegodssystem men vi har även en dialog med större kunder som kör kortare slingor från Sverige och vidare ut i Europa. För dem finns möjligheten att tanka HVO i Sverige för hela rundturen. På det viset kan vi även börja jobba mot fossilfria utrikestransporter”, säger Christer Hagsund, CFO på DSV Road i Sverige.

"Vårt aktiva miljöarbete omfattar investeringar i förnybara bränslen för att dels säkerställa att vi möter våra kunders efterfrågan på hållbar logistik samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö genom att reducera våra CO2-utsläpp. Vi är därför mycket glada över att få detta pris som ett kvitto på vårt miljöarbete i Sverige", säger Magnus Malmqvist, VD på DSV Road AB och fortsätter:

”Priset är ett stort erkännande för det miljöarbete som DSV Road AB genomför i sin inrikestrafik”.

Projektet förväntas resultera i en minskning av CO2-utsläpp med 50 % till slutet av 2016 i DSV Roads inrikes nätverk. Det långsiktiga målet är en reducering med upp till 90 % när det finns tillgång till HVO 100 i hela landet.

Vad är HVO 100?

HVO är Hydrobehandlad vegetabilisk olja, som är ett avancerat förnybart biobränsle i form av 100 % syntetisk diesel framställd på slakteriavfall och vegetabiliska oljor, dock inte palmolja. HVO 100 reducerar utsläppen av CO2 med upp till 90 %. Övriga utsläpp (CO/HC/NOx och partiklar) är 20-60 % lägre jämfört med vanlig diesel.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Malmqvist

VD, DSV Road AB

+46-(0)766 20 12 92 magnus.malmqvist@se.dsv.com

Christer Hagsund

CFO, DSV Road AB

+46-(0) 708 46 50 90 christer.hagsund@se.dsv.com

Evelina Weich

Miljöspecialist

DSV Road AB +46-(0) 723 81 32 15 evelina.weich@se.dsv.com


Global Transport & Logistik

DSV är en global leverantör av transport- och logistiktjänster Med kontor och anläggningar i mer än 80 länder på sex kontinenter, tillhandahåller DSV logistiklösningar för tusentals företag dagligen. Vår räckvidd är global men vår närvaro är lokal och nära våra kunder. DSV Road AB är ett av marknadens ledande transportföretag med platskontor på 19 orter i Sverige och 1230 anställda. Vi utför landbaserade transporter inom Sverige och hela Europa. Tillsammans med våra systerbolag DSV Air & Sea AB och DSV Solutions AB kan vi erbjuda våra kunder kompletta helhetslösningar för hela logistikkedjan.
www.se.dsv.com