”Du hittar hela tiden nya utmaningar inom kärnkraften”

Utmaningen att kombinera ny teknik med beprövad gör att Magnus Hillerdal stortrivs på Vattenfall.

Magnus Hillerdal jobbar med kontrollutrustning på underhållsavdelningen i Forsmark. Han är anställd av Vatten- fall som specialist på de kontrollsystem som styr Forsmark ett och två.

    – Jag ser till att vi har kontroll på underhållet, att vi har rätt reservdelar och fortbildar personalen. Vi tar ett helhetsgrepp på kontrollutrustningssystemet, säger han och fortsätter:

    – Det bästa med det här jobbet är att det spänner över ett brett teknikområde. Det finns många typer av reglersystem inom kärnkraften och hela tiden nya utmaningar, vilket är både kul och utvecklande.

Under sina elva år i Forsmark har Magnus växlat mellan att jobba åt underhåll och konstruktion, beroende på vilka projekt som varit på gång.

    – Det är flexibelt när jag arbetar för de olika avdelningarna, vilket gör att jag får se processen ur olika perspektiv. På underhåll har jag haft era olika roller med fokus på införande av större projekt vilket innefattar både provning och driftsättning. När kraftverket moderniseras är det min uppgift att verifera och testa att allt fungerar korrekt och att dokumentationen stämmer, förklarar Magnus.

Magnus berättar att kärnkraften är speciell på det viset att säkerhetskraven för anläggningarna kan ändras och nya tillkomma på grund av erfarenheter som görs på andra kärnkraftverk.

    – Min arbetsuppgift är dels att få redan installerad teknik att fungera, men också att införa nya funktioner som behövs. Vi har många seniora ingenjörer som erfarenhet från när anläggning- arna byggdes och så har vi oss lite yngre som ser teknik på ett annat sätt. Utmaningen i att kombinera den senaste tekniken med den befintliga och att få dem att samexistera utvecklar mig mycket.

För Magnus är det möjligheterna att utvecklas som är anledningen till att han jobbat för Vat- tenfall så pass länge.

    – Utan att behöva byta arbetsgivare kan jag förflytta mig och växa inom organisationen, både med avseende på teknik men också som ledare. Här kan jag utvecklas och utbildas i en organisation där mina idéer och ambitioner beaktas och uppmuntras.


VATTENFALL

Vattenfall är en internationell koncern som producerar, distribuerar och säljer energi till era miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el, värme samt nättjänster, entreprenad och konsulttjänster. Grunden i vår verksamhet är kraften från mer än 38 000 medarbetare, fördelat på Vattenfalls verksamheter i Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Antal medarbetare: Cirka. 32 000 varav cirka. 9 000 i Sverige

Läs mer: www.vattenfall.se