UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

I vår organisation fattas många beslut långt ut i organisationen vilket främjar handlingskraft och nytänkande.

Har du goda idéer finns det stora möjligheter att påverka. Som bolag lever vi i en föränderlig miljö vilket innebär att du som jobbar på Kungsleden trivs med det. Det finns stor kompetens i företaget att ta del av och vi erbjuder kurser och utbildningar som passar individen och företaget. Organisationsstrukturen tillsammans med affärsmodellen gör att arbetet på Kungsleden är i ständig utveckling.

UTVECKLING KAN VARA ATT PRÖVA NÅGOT NYTT
Utveckling kan både vara att lära sig nya saker inom en befintlig roll men även att pröva på något helt nytt. Vi har många medarbetare som har prövat olika roller och arbetsuppgifter.

Det kan handla om att växla jobb inom vår förvaltningsorganisation, gå från en specialistroll till en ledarroll eller exempelvis jobba med administration för att sedan pröva på ekonomi. Men det finns en förväntan att du själv också tar ett ansvar för din egen utveckling.

Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar.

LEDARUTVECKLINGSPROGRAM
Medarbetarutveckling är en central del av verksamheten och diskuteras årligen i ett utvecklingssamtal mellan medarbetare och närmaste chef.

Kungsleden arbetar också med ett ledarutvecklingsprogram som syftar till att skapa samsyn kring ledarbeteenden och värderingar som stärker ledarkulturen och långsiktigheten i de resultat som skapas.

Förutom stimulerande arbetsuppgifter med goda utvecklingsmöjligheter har Kungsleden som ambition att också erbjuda resultatbaserad rörlig ersättning. Under de senaste åren har samtliga medarbetare haft möjlighet till en extra månadslön