”Vi fokuserar på att skapa förtroende och utveckla medarbetarna”

Efter energiuppgörelsen står det klart att Vattenfall kommer att bedriva kärnkraft en lång tid framöver, vilket kommer att fortsätta stimulera innovation och teknik inom området.

Det statligt ägda energibolaget Vattenfall är en av Europas största elproducenter och har som vision att erbjuda lättillgängliga och innovativa energilösningar. Magdalena Åkesson, som tidigare var chef för driftstödet på Ringhals, är nytillträdd enhetschef på staben BA Generation som har hand om Vattenfalls tillgångar när det gäller bland annat kärnkraft, vattenkraft och avfallshantering.

Berätta om er ledarskapsfilosofi!

    – På ett kärnkraftverk är det kravställt att det ska finnas en tydlig ledningsstruktur. Vattenfall ställer därför höga krav på sina ledare genom tre ledarskapskriterier – Tydlig, Synlig och Modig. Vi fokuserar mycket på att skapa förtroende och lära känna medarbetarna. Om du får en medarbetare att blomstra, får du också verksamheten att blomstra. Som ledare är det min uppgift att tydligt visa riktningen för verksamheten och stå på barrikaden när det behövs. Men det är lika viktigt att veta när det är tillfälle att backa. Ska du ha en chans att göra det krävs det är att du är trygg i dig själv och har mod att visa känslor, något som Vattenfall värderar högt och som vi också uppmuntrar hos medarbetarna. Då får vi en arbetsmiljö med högt i tak där man vågar utmana, vilket är otroligt viktigt på ett kärnkraftverk.

Vad är på gång inom svensk kärnkraft?

    – I och med energiuppgörelsen som kom i somras kommer Vattenfall att fortsätta fylla en roll inom kärnkraften, vilket ju av politiska skäl varit oklart länge. Kärnkraften är en del av ett energisystem och däri ligger en grundfilosofi som politikerna och kärnkraftsbolagen måste vara överens om. Den går inte att ändra från en mandatperiod till en annan utan kärnkraften handlar om långsiktiga investeringar som det är lång utdelning på.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?

    – Vattenfall är ett stort bolag så det finns goda möjligheter till arbetsrotation och att testa olika verksamheter. Även inom ett kärnkraftverk har du många tusen olika tjänster så det blir väldigt många möjligheter för dig som medarbetare eller ledare att få ett bredare perspektiv. Jag själv kom in i kärnkraften som 27-åring på projektsidan och har testat på era olika roller. Det är en väldigt prestigelös och kunskapsstyrd organisation som ger dig väldigt många möjligheter redan som nyanställd. Jag fick redan från början många mandat och fick sitta med där besluten tas.