Att bidra till kulturen, inte bara passa in, lockar dagens talanger enligt en studie av TNG

Rekrytering har under senare år handlat mycket om hur en kandidat ska passa in i den rådande organisationskulturen. ”Du passar inte in i vår kultur” har därför varit en vanlig anledning till att sökande blir bortvalda i en rekryteringsprocess. Men frågan som allt fler nu ställer sig är om detta synsätt gör att arbetsgivare går miste om dynamik och utvecklingskraft då de stänger ute personer som kan bidra med nya tankar och idéer.

För att undvika detta lyfts nu culture add fram som ledstjärna i talangförsörjningen istället för culture fit – att nyanställda ska kunna bidra och tillföra något nytt till organisationen. Det handlar om insikten om att en mångfald av medarbetare är med och skapar en dynamisk företagskultur, istället för att hitta kandidater som passar in i den rådande kulturen. Förespråkarna för detta synsätt menar att det öppnar upp talangpoolen och att arbetsgivare får in oliktänkande som bidrar till innovationstakten på företagen.

Kandidaterna föredrar föränderliga och agila kulturer

Det är inte bara rekryterande företag som ser nyttan med ett öppnare förhållningssätt till kulturen. En ny svensk undersökning visar att majoriteten av jobbsökare föredrar att börja jobba för en organisation där de får tillföra något till kulturen, istället för att anpassa sig till en ”bestämd” kultur de inte kan påverka. Undersökningen som genomförts av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG under våren 2018, visar att få jobbsökare vill bli anställda på företag där de förväntas anpassa sig till en satt kultur.

Hela 65 procent av jobbsökarna föredrar istället en arbetsgivare där de kan tillföra något till kulturen, medan endast 10 procent vill bli anställda just för att de passar in i den existerande kulturen. 19 procent av respondenterna uppgav att de tycker det är fel att anställa utifrån företagskultur överhuvudtaget.

”Culture add” efterfrågas särskilt av de yngre

Culture add – att kunna bidra och tillföra något nytt till organisationen – är en jobb- och rekryteringstrend som vi sett ett tag nu. Men den växer sig allt starkare i de yngre generationerna, vilket utmanar arbetsgivare med stark kultur, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på TNG och fortsätter:

– Dagens jobbsökare vill vara med och bidra, kunna påverka sin arbetsmiljö och dagligen vara delaktiga i att skapa en agil företagskultur. En företagskultur som inkluderar fler, är i konstant förändring och där olikheter uppskattas.

I samma undersökning uppgav 68 procent av de svarande att man även önskar att den framtida chefen ska berätta om företagskulturen på anställningsintervjun – ett tecken på att kultur är en prioriterad fråga bland dagens jobbsökare.

Om undersökningen
1 522 respondenter deltog i undersökningen under våren 2018. Jobbsökarna kommer från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, StepStone, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett representativt och slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Källor: https://www.tng.se/trender/culture-add

http://www.mynewsdesk.com/se/tng_rekrytering_bemanning/pressreleases/jobbsoekare-vill-bidra-till-foeretagskulturen-inte-bara-passa-in-2599085