23 februari, 2022

Digital närvaro på rätt plats, på rätt sätt, i rätt tid.

Idag är det är en vanlig företeelse att företag endast satsar på employer branding när de är i behov av att tillsätta en ny tjänst. Ofta sker detta i företagens egna kanaler på sociala medier och via plattformar som Linkedin eller Platsbanken.


Genom att bara synas mellan ansökningsstart och stopp begränsar företagen sin kommunikationstid till eventuella framtida medarbetare. Till följd av detta får företag fel typ av kandidater som ofta bara läser beskrivningen av tjänsten istället för att förstå företagets värdegrunder. 


Ett annat bekymmer med denna typ av marknadsföringsstrategi är att företagen aldrig är först på bollen. När den perfekta kandidaten är ute och letar efter sin framtida tjänst är det väldigt svårt att sticka ut ur mediebruset. Resultatet blir att de väletablerade och kända företagen ofta har en fördel jämtemot de mindre etablerade.


Employer branding tar lång tid, kostar mycket pengar och lever ofta inte upp till de förväntningarna och mål som sattes.

Detta är tyvärr ofta sant men beror till stor del på att företagen lägger krut på fel kanaler och missar sin målgrupp. I stället för att lägga stora summor pengar på en kampanj med kort livslängd där man syns överallt, så är det bättre att öka sin närvaro där man har störst chans att träffa rätt.


Att ständigt närvara där de framtida arbetssökande studenterna finns och göra dem medvetna om företagets värderingar och visioner, gör att när arbetstillfället väl kommer så har man som företag redan ett försprång. Detta är nyckeln till en lyckad employer branding där målet alltid ska vara att hitta rätt kandidat för företaget och vara rätt företag för kandidaten.

Hur gör man då detta på rätt sätt? Vi tog ett snack med William Newborg, som arbetar som Utvecklingschef & Senior Account Manager på StudentDisplay.

- ”Först och främst, berätta lite kort om vad ni gör på StudentDisplay.”

- ”Vi hjälper företag att skapa en stark kännedom och närvaro hos unga talanger inne på universitet och högskolor runt om i Sverige. Samtidigt som vi hjälper studenter komma i kontakt med intressanta företag och förhoppningsvis sin framtida arbetsgivare. Vi har lyckats åstadkomma detta tillsammans med studentkårer runt om i Sverige genom en gemensam digital kommunikationskanal på campus som presenterar företag och viktig kårinformation för alla studenter.”


- ”Det finns ju väldigt många olika kanaler att använda om man vill nå studenter, varför ska man välja er framför dem andra?”

- ”Det är såklart lätt att man blir partisk, men vi anser att vår produkt sticker ut bland de andra alternativen. Ofta ligger aktiviteters fokus på sistaårseleverna, medan vi tillhandahåller en digital lösning som ger företag möjligheten att dagligen presentera sig för alla studenter. Företag som deltar har även möjlighet att närvara på flera campus samtidigt. Vi är länken mellan studenterna och näringslivet. Därför anser vi att vår kanal är starkast på marknaden.”


- ”Vad är ditt bästa tips för att studenterna ska få upp ögonen för dem företag som har dem som en viktig målgrupp?”


- ” Tre saker egentligen:
1. Presentera alltid företagskulturen och visioner i samband med rekryteringskampanjer. Under pandemin har det blivit högst prioriterat när man väljer bland arbetsgivare. Det har nog inte heller undgått någon att det är kandidatens marknad idag så det gäller att framstå som ett spännande företag.

2. Kombinera digitala och fysiska aktiviteter. Genom att även använda sig utav digitala kanaler kan man som företag ha en daglig närvaro inne på campus och presenteras för alla unga talanger. Det innebär oftast att man spar resurser som kan användas till t.ex. viktiga kampanjer för att tillsätta specifika tjänster.


3. Att arbeta in ett varumärke tar tid, även hos studenter. Det gäller att ha en långsiktig plan och kontinuerligt påminna studenterna om att man finns även om man för stunden kanske inte har behov av juniora kompetenser.


Artikel i samarbete med StudentDisplay

Fler nyheter