Få ett lyckat utvecklingssamtal

Det är dags för utvecklingssamtal och nu är tiden att ta upp saker som rör din utveckling på arbetsplatsen. Kanske har du gått runt och funderat på något viktigt ett tag angående din roll, då är detta ett ypperligt tillfälle att ta upp detta med chefen. Utvecklingssamtalet bör ses som en möjlighet både för dig och arbetsgivaren. 

Förbered dig 

Minst en gång varje år så bör arbetsgivaren föreslå ett utvecklingssamtal med sina medarbetare. Initierar inte din arbetsgivare till ett samtal är det ett bra tillfälle för dig att visa framfötterna och föreslå ett samtal. Försök att förbereda dig så mycket som möjligt inför samtalet för på så sätt kommer du verka självsäker samt imponera på din arbetsgivare genom att visa att samtalet är viktigt för dig. Reflektera över det gångna året och skriv ner exempel: 

  • Vad som har varit bra och vad har varit mindre bra? 
  • Vad har och vill du utvecklats inom?
  • Vad har du för mål med din karriär inom företaget? 
  • Hur trivs du på arbetsplatsen? 
  • Vad är du bäst på? 
  • Är du nöjd med din arbetsbelastning?

Dessa är bara några av alla frågor du behöver analysera för att kunna komma väl förberedd till samtalet. Ju säkrare du känner dig på vad samtalet ska gå ut på och potentiella samtalsämnen som kan komma upp, desto lättare och bättre kommer samtalet att gå. Ha även i åtanke att utvecklingssamtalet och ämnen kring din utveckling inom företaget kan användas som grund i en framtida löneförhandling. 

Fokusera på rätt saker 

Se till att det är avsatt tillräckligt med tid för utvecklingssamtalet så att det inte känns påskyndat. Det är viktigt att både du och din chef ansvarar lika mycket för att samtalet flyter i den riktning ni vill och att alla ämnen blir berörda. Turas om att belysa olika delar av ämnen och se vilka utvecklingsmöjligheter det finns. 


Att vara ärlig kommer att gynna dig i längden men försök att undvika att låta negativ då det kan uppfattas mer som gnälligt. Kom istället med konstruktiv kritik och en eventuell lösning på problemet. Det kommer din chef uppskatta och ta med sig efter mötet. Försök även att hålla mötet centrerat kring dig. Utomstående problem är inte till för ditt utvecklingssamtal utan bör istället tas på ett företagsmöte. 

Sammanfatta och följ upp samtalet 

Efter mötet är det bra att sammanfatta vad ni kommit fram till så att det blir enklare att se utvecklingen fram till nästa samtal. Gör en plan på hur ni ska ta er dit ni vill och skriv ner era slutsatser med samtalet. Dokumentationen kan senare användas vid ett lönesamtal som argument som du kan dra nytta av. Det kan även vara bra att boka upp ett uppföljningsmöte så att det som sagts inte glöms bort.