AlmiBemanning/administration

MotivationMed fokus på utveckling och karriär för sina medarbetare arbetar Almi attraktivt med Employer Branding. Genom en entusiasm av att skapa mervärde för både potentiella och nuvarande medarbetare utses härmed Almi till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Jobba hos oss

På Almi är vi cirka 500 medarbetare som finns på ett fyrtiotal orter över hela landet. Vi har alla ett starkt gemensamt intresse – vi vill se fler växande och framgångsrika företag i Sverige.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med företagande och drivna entreprenörer. Det kan gälla såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Du arbetar i en dynamisk miljö, med stora möjligheter till nätverkande och utveckling.

För att trivas hos oss bör du stimuleras av arbeta för andra människors framgång och näringslivets tillväxt. Vi söker medarbetare som är utåtriktade, tänker affärsmässigt och har ett stort engagemang för företagande.

Se våra ledia tjänster här!


Daniel Hailu jobbar som rådgivare hos oss på Almi – där möter han dagligen inspirerande entreprenörer som behöver stöttning i hur de ska driva sina affärsidéer framåt.

Vad är det bästa med att arbeta på Almi?
– Kombinationen av att göra ekonomiska analyser och utvärdera olika affärsidéer tycker jag är väldigt stimulerande. Det är ett socialt jobb och jag får träffa många excentriska entreprenörer med innovativa idéer, vilket ger en insyn i olika branscher med intressanta problemställningar. Sist men inte minst känns det viktigt och inspirerande att ha ett jobb där man finns till för att hjälpa entreprenörer samtidigt som man bidrar till att skapa tillväxt.

Hur är utvecklingsmöjligheterna?
– Det förs kontinuerliga dialoger med cheferna om vilka behov man har av att stärka vissa kunskaper eller egenskaper. Almi är en väldigt lyhörd arbetsgivare och man kan till stor del styra själv vad man är intresserad av att utveckla. Till exempel kan du få gå kurser inom allt från retorik till finansiell analys eller IT. Sedan har vi en stor kunskapsbas inom företaget med många medarbetare som har lång erfarenhet, och deras kunskap är Almi väldigt bra på att sprida internt.