BolidenIndustriell tillverkning

Career Pages
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Skapa metaller för framtiden med oss

Geologer, gruvingenjörer, elektriker, mekaniker, kemister och projektledare är bara några exempel på de närmare 400 yrkesroller som finns representerade hos Boliden. Oavsett roll och verksamhet genomsyrar våra gemensamma värderingar om hållbar metallproduktion allt vi gör. För närvarande jobbar cirka 5 500 personer hos oss. Vi är ett företag i ständig utveckling och söker ofta nya medarbetare. Är du en av dem?

 


”Att framställa metaller kräver en mängd olika yrkesroller. Men rätt yrkeskompetens är inte allt. Hos oss strävar alla medarbetare mot samma mål, arbetar för sammanhållning och tar ansvar för helheten.”