BolidenIndustri/produktion

MotivationGenom en innovativ arbetsmiljö och ett ansvarsfullt engagerande för sina medarbetare arbetar Boliden med Employer Branding. Med stora utvecklingsmöjligheter för medarbetarna inom verksamheten och framställa individens drivkrafter utses härmed Boliden till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Skapa metaller för framtiden med oss

Geologer, gruvingenjörer, elektriker, mekaniker, kemister och projektledare är bara några exempel på de närmare 400 yrkesroller som finns representerade hos Boliden. Oavsett roll och verksamhet genomsyrar våra gemensamma värderingar om hållbar metallproduktion allt vi gör. För närvarande jobbar cirka 5 500 personer hos oss. Vi är ett företag i ständig utveckling och söker ofta nya medarbetare. Är du en av dem?

 


”Att framställa metaller kräver en mängd olika yrkesroller. Men rätt yrkeskompetens är inte allt. Hos oss strävar alla medarbetare mot samma mål, arbetar för sammanhållning och tar ansvar för helheten.”