Business SwedenFinans/ekonomi/juridik

MotivationBusiness Sweden utför ett employer branding-arbete som är genialiskt på många plan. Deras hemsida och sociala medier är av det snyggaste slag. Business Sweden levererar storytelling som är ett praktexempel på elegans. De använder sig av flera kanaler för att få ut sitt budskap och de gör det med högsta kvalité. Från podcast till blogg når Business Sweden en bred målgrupp. Att vara verksam på många marknader kan leda svårigheter när det kommer till att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp – Men inte för Business Sweden. Det råder ingen tvivel att de är en arbetsgivare värd att satsa på. Karriärföretagen utser härmed Business Sweden till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Internationella jobbmöjligheter

Business Sweden är en global organisation med nära 500 medarbetare och kontor i 46 länder. Vi brinner alla för samma sak – att skapa största möjliga nytta för Sverige genom att förenkla för svenska företag att växa internationellt, samt att hitta möjligheter för företag som vill investera i Sverige.

Vill du också bidra till att öka Sveriges attraktion som affärspartner? Business Sweden rekryterar löpande nya medarbetare till utlandskontoren. Vi är även intresserade av personer med specialistkompetens inom olika branscher i Sverige.

EN MENINGSFULL ROLL
Business Sweden är inget vanligt konsultföretag. Förutom att hjälpa enskilda svenska företag har vi ett statligt uppdrag att bidra till att främja svensk export, investeringar i Sverige samt tillväxt i världen. Genom din affärs- och marknadskunskap bidrar du till att göra Sverige mer attraktivt, innovativt och konkurrenskraftigt som affärspartner.

STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Du erbjuds stora utvecklingsmöjligheter och vi uppmuntrar en karriär där du avancerar mellan roller och flyttar mellan länder. Vi har en karriärtrappa med definierade roller som återkommer inom alla delar av organisationen. Vi har också ett ambitiöst internt utbildningsprogram, där kursernas upplägg är anpassat till de olika rollerna i karriärtrappan.

VARIERANDE ARBETSUPPGIFTER OCH UPPDRAG
Arbetsuppgifterna är omväxlande med många olika typer av kunder och tjänster. Uppdragen växlar från strategiskt komplexa affärer till mindre operativa projekt. Du arbetar med globala koncerner såväl som lokala familjeföretag och har stora möjligheter att påverka ditt arbete och skräddarsy lösningar utifrån kundens behov.

Är du en av de personer vi söker? Vi ser gärna att du är högskoleutbildad ingenjör eller ekonom. Internationell erfarenhet och språkkunskaper är en fördel, men ett genuint intresse för affärer och andra kulturer kan vara lika viktigt. Här kan du se och söka våra lediga tjänster.

Artiklar

Följ Business Sweden på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida