EllevioIT/teknik/konsult

MotivationEllevio är ett praktexempel på en arbetsgivare som signalerar trygghet och gemenskap. I deras digitala kanaler löper det en röd tråd där medarbetare och hållbarhet är i fokus. Med sunda värderingar och en känsla för det kommunikativa ser vi en varm företagskultur som inspirerar. Kombinera detta med goda karriärmöjligheter, och vi har en lysande arbetsgivare. Bra jobbat! Karriärföretagen utser härmed Ellevio till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

Följ Ellevio på sociala medier

InstagramLinkedInWebbsida