EssityDetaljhandeln

MotivationGenom att ge medarbetarna stora möjligheter att utvecklas och göra karriär arbetar Essity attraktivt med sitt Employer Branding. Med en innovativ arbetsmiljö samt karriärmöjligheter för sina medarbetare inom verksamheten utses härmed Essity till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

 

Är du masterstudent? Sök till vårt Essity GO! Program.


Möt några av våra medarbetare på Essity

 

…..

…..

 

 

 

Följ Essity på sociala medier