Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

FortumVA/energi

MotivationFortum är en arbetsgivare som briljerar med ett enastående employer brand, präglat av starkt engagemang och inkludering. De har framgångsrikt skapat en företagskultur som genomsyras av hållbarhet och omtanke, och detta speglas tydligt i deras kommunikation och storytelling. För studenter och unga yrkesverksamma finns här omfattande möjligheter att inleda en spännande karriär med gott om utrymme för tillväxt och utveckling. Imponerande!

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

Livet på Fortum

Våra medar­betare har en aktiv roll i att driva föränd­ringen för en bättre framtid. Vi utvecklar lösningar för ren energi, vår kompetens behövs och det vi gör spelar roll. Det finns otaliga möjlig­heter för dig att utvecklas – lokalt och globalt.

Vi ger kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Du kan både vara en erfaren energi­expert eller helt ny i branschen. Vi strävar efter mix av människor med olika kunskaper och bakgrunder, som tillsammans med oss vill bidra till ett samhälle med fossilfri energi och hållbara lösningar. Vi sätter våra medar­betare, deras säkerhet och välbe­fin­nande främst. Allt vi gör bygger på våra värde­ringar: nyfikenhet, ansvar, integritet och respekt och styrs av vår uppfö­ran­dekod.

Vår kultur hjälper dig att lyckas

Öppet ledarskap en viktig del av vår företagskultur. Det är en modell som ger våra medar­betare de verktyg och det förtroende som behövs för att aktivt utveckla energi­sektorn. Centralt är det stödjande förhåll­nings­sättet baserat på indivi­duella styrkor och kompe­tenser. Genom att lita på människor och ta hand om deras välmående kan vi förvänta oss ännu bättre resultat. Vi tror på varandra, vi vill det bästa för varandra och vi förväntar oss det bästa av varandra!

Vi investerar i ditt välmående

Som medar­betare har du generösa hälso­för­måner. Ett holis­tiskt förhåll­ningssätt till välmående är en del av vår kultur och det synliggörs bland annat genom vårt globala Energise Your Day-program. Målet med programmet är att öka medve­ten­heten om hälsa och välmående och att göra alla våra medar­betare medvetna om och utveckla sitt eget välbe­fin­nande. Genom samar­betet med Hintsa Perfor­mance har våra medar­betare tillgång till ett brett utbud av tjänster, så som personlig coachning och workshops inriktade på mental och fysisk hälsa.

Mer om oss

Lediga jobb


Fortum | Gävle

Tekniker/Elektriker

Fortum | Kumla

Examensarbete inom kemisk återvinning

Fortum | Sth solna

Physical Power Trader (Senior)

Fortum | Karlstad

Teknisk Specialist (Vattenkraft)

Fortum | Sth solna

Driftingenjör

Fortum | Sth solna

Miljöspecialist

Fortum | Karlstad

Servicetekniker

Följ Fortum i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsida

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss