Fresenius Kabi

MotivationFresenius Kabi är en arbetsgivare som attraherar talanger med deras viktiga syfte och unika karriärmöjligheter. Hos Fresenius Kabi bjuds medarbetarna på en spännande och viktig resa där de kan göra skillnad. Utbildning och utveckling är viktiga beståndsdelar hos Fresenius Kabi så därför har de skapat en arbetsplats med de verktyg som behövs för att bilda sig nya spetskompetenser.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Fresenius Kabi – mer än vad många känner till

För några är Fresenius Kabi allt inom hälsa och välmående. För andra ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik. För anställda en utvecklande plats.

Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa
produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård
av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både
på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och
räddar liv varje dag.

På Fresenius Kabi lägger vi ner ett stort engagemang för att skapa en
utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare, så att de kan bidra till företagets
framtid. Deras erfarenhet, kompetens och entusiasm utgör en mycket viktig del
av vår framgång.

Med 1100 anställda i Sverige arbetar vi för att skapa en miljö som ger alla
medarbetare möjlighet att utvecklas. I Sverige hittar du oss i Uppsala och i
Brunna utanför Stockholm. Vi arbetar aktivt för att vår produktion och våra
produkter ska göra så litet avtryck på miljön som möjligt. Att delar av forskning
och tillverkning sker lokalt i Sverige är en trygghet för många, och gynnar miljön
vi alla lever i.

Caring for life.

Mottot Caring for life står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av produkter
som räddar och skyddar liv – och därigenom bidrar till att förbättra människors
livskvalitet.

Fresenius Kabi sätter alltid människan i centrum: som patient, kund och
medarbetare. Målet är att bli den ledande tillverkaren och leverantören av
intravenösa näringslösningar, och den självklara samarbetspartnern.

Patienternas bästa är utgångspunkten för allt vi gör. Vi vill att de ska ha tillgång
till produkter som ökar förutsättningarna för goda behandlingsresultat oavsett
var i vårdkedjan de befinner sig. Vi är stolta över våra produkter och det
genomsyrar hela företaget.

Mer om oss

Följ Fresenius Kabi på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida