Göteborgs StadOffentlig förvaltning

MotivationGöteborgs Stad växer inte bara som stad, utan även i sitt employer branding-arbete. På kort tid ser vi en bred mix av aktiviteter vilket gör Göteborgs Stad till en attraktiv arbetsgivare. Göteborgs Stad erbjuder ett brett sortiment av karriärval där alla kompetenser efterfrågas. Med sin nära relation till studenter och young professionals hjälper Göteborgs Stad den yngre målgruppen in i arbetslivet. I deras externa kanaler förtydligas det att de bryr sig om sina medarbetare. Med inspirerande storytelling skapar Göteborgs Stad personliga berättelser som berör – Fantastiskt jobbat! Karriärföretagen utser härmed Göteborgs Stad till ett av Sveriges Karriärföretag 2021.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Din karriär hos oss

I Göteborgs Stad finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där du står.

Det finns stora möjligheter att byta jobb inom staden. Har du intresse och kapacitet har du stora möjligheter att bli chef, cheferna i Göteborgs Stad tycker det är viktigt att deras medarbetare provar på olika jobb i staden.
Över 80 procent av medarbetarna i Göteborgs Stad tycker att de har intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Karriärcenter hjälper medarbetaren vidare
Medarbetare som vill utveckla sig i sin roll, tydliggöra sin kompetens har möjlighet att få coaching på Karriärcenter. Karriärcenter är en resurs för Göteborgs Stads medarbetare och chefer i frågor som rör kompetens, yrkesliv, utveckling och karriärplanering.

Jobb
Vårt jobb är att skapa en bra vardag för alla göteborgare och att utveckla Göteborg för framtiden. I Göteborgs Stad finns fler än 50 000 medarbetare i ett hundratal olika yrken. Se våra lediga tjänster HÄR

Artiklar

Lediga jobb


Arkiv- och informationsförvaltningsspecialist/e-arkivarie

Offentlig förvaltning

Arkiv- och informationsförvaltningsspecialist/bevarandestrateg

Offentlig förvaltning

Driftingenjör sökes till Gryaab!

Offentlig förvaltning

Socialsekreterare till Barn och Familjeenheten Sydväst, Lergöksg 2

Offentlig förvaltning

Vi söker 1 vikarierande kategoriledare till Göteborgs placerings- och inköpsfunktion, SPINK

Offentlig förvaltning

Vaktmästare till Service Nordost

Offentlig förvaltning

Digital Support till utbildningsförvaltningen

Offentlig förvaltning

Parkvärd till Trädgårdsföreningen säsong 2021

Offentlig förvaltning

Parkarbetare till Trädgårdsföreningen säsongen 2021

Offentlig förvaltning

Stödpedagog till Lindebo gruppbostad, Funktionsstöd

Offentlig förvaltning

Förstelärare till Näsetskolan och Åkeredsskolan

Offentlig förvaltning

Ekonom

Offentlig förvaltning

Timvikarier sökes till Bemanningsenheten Förskola!

Offentlig förvaltning

Förskollärare sökes till Hammarvägens förskola

Offentlig förvaltning

Skolläkare till grundskoleförvaltningen

Offentlig förvaltning

Modersmålslärare i litauiska till Språkcentrum

Offentlig förvaltning

1:e socialsekreterare till Barn- och Familjeneheten, Sydväst, med placering på Lergöksgatan 2A

Offentlig förvaltning

Barnskötare till Lillekärr södra 53

Offentlig förvaltning

Barnsekreterare, Sydväst med placering Lergöksgatan 4

Offentlig förvaltning

Förskollärare till Lillekärr Norra 130

Offentlig förvaltning

Följ Göteborgs Stad på sociala medier

FacebookLinkedInWebbsida