HemsöBygg/anläggning

MotivationHemsö är ett praktexempel på en arbetsgivare som investerar i sina medarbetare. Genom en rad olika aktiviteter såsom interna utbildning och seminarier skapar de förutsättningarna för oändlig utveckling. Hemsö erbjuder även attraktiva förmåner för sina medarbetare. Kombinera detta med deras varma och familjära företagskultur och vi har en utmärkt arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Vi ska stärka ryggraden i samhället

Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort. Det är i våra fastigheter vi börjar vårt lärande och det är även där vi summerar vår livsgärning. Om vi tillsammans fortsätter att utmana gamla sanningar för att hitta nya hållbara vägar framåt kommer vi inte bara att utveckla den värld vi befinner oss i, vi kommer att bidra till ett starkare och bättre samhälle för oss själva, vår familj, våra vänner och alla andra som vi inte känner men bryr oss om.

Tillsammans kan vi ge samhället en hållbar ryggrad så att vi alla står stadigare inför morgondagens utmaningar.

Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet.

Jobba hos oss

Medarbetarna är viktiga för ett framgångsrikt Hemsö. Vi arbetar systematiskt med att attrahera och utveckla medarbetare för att vi ska ha rätt kompetens över tid. Hemsö blev som enda företag i fastighetsbranschen utsedd till ett av Sveriges bästa karriärföretag 2020 och har även fått utmärkelsen tidigare år.

Attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare

Hemsö lägger stort fokus på att skapa en attraktiv arbetsplats för att locka nya samt behålla befintliga medarbetare. värderingar, kultur och hållbarhetsarbete är viktigt för Hemsö. Kulturen präglas därför av eget ansvar, prestigelöshet och en passion för den samhällsnytta Hemsö bidrar till.

Gott ledarskap är viktigt för oss. Vi utbildar och ger cheferna rätt verktyg för att lyckas och bli framgångsrika. Vår ledarfilosofi och våra ledarkompetenser guidar oss hur en bra chef ska vara på Hemsö.

De senaste medarbetarundersökningarna visar en positiv utveckling med höga värden för engagemang och ledarskapsindex. Även andelen ambassadörer har vuxit de senaste åren

Kompetens, erfarenhet och professionalism är en självklarhet. Men lika viktigt är att alla delar vår gemensamma värdegrund.  När vi letar nya medarbetare till Hemsö söker vi efter personer som är öppna och prestigelösa med stort engagemang och driv.

Ett företag att utvecklas i

Hemsö är ett spännande alternativ eftersom vi kan erbjuda utvecklande arbetsuppgifter på ett bolag som växer och ständigt utvecklas. Det är viktigt för oss att attrahera yngre förmågor som kan växa med oss.

Hos oss behöver du inte byta arbetsplats för att utvecklas. Vi satsar på kompetensutveckling genom utbildningar, seminarier och konferenser. Lika viktigt är det med utveckling i arbetet genom nya eller bredare arbetsuppgifter samt att få delta i olika projekt. Vi lär oss av varandra bland annat genom  ”Samhällskolan ” där den medarbetare som vill, under en timme, lär sina kollegor om ett ämne som hen är expert inom. Regelbundet anställer vi också studenter och praktikanter samt erbjuder exjobb.

Fokus på hälsa

Hemsös målsättning är att ligga i framkant inom hälsa genom att arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och friskvård. Hemsö vill uppmuntra till balans mellan arbete och fritid, möjlighet till träning och ett långsiktigt fokus på hälsa. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag och regelbundna hälsokontroller.

Under Lediga jobb kan du följa de tjänster som är tillgängliga hos oss.

 

 


 

”Vi satsar på kompetensutveckling genom utbildningar, seminarier och konferenser. Arbetsrotation och praktik på andra avdelningar är också något vi tillämpar. Regelbundet anställer vi också studenter och praktikanter samt erbjuder exjobb. Hos oss behöver du inte byta arbetsplats för att utvecklas.”

Medarbetare på Hemsö

Följ Hemsö på sociala medier

TwitterLinkedInWebbsida