Hi3G AccessIT/teknik/konsult

MotivationHi3G Access fortsätter att erbjuda unika karriärmöjligheter och de levererar Employer Branding med högt engagemang. Med en stark företagskultur har alla medarbetare goda förutsättningar för utveckling inom verksamheten. Med detta sagt uses härmed Hi3G Access till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.    

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi är 3

Vi är nykomlingen som utmanat och visat att vi verkligen förtjänat en plats på den Svenska telekommarknaden. I 14 år har vi utvecklat våra produkter och vårt nät så att våra två miljoner kunder ska kunna få en så bra mobilupplevelse som möjligt.

Vi är övertygade att det är kulturen på 3 som är huvudingrediensen för vår framgång. En kultur skapad av alla oss som jobbar på 3.

Kulturen.

”Det finns en puls på Tre som inte går att hitta på andra bolag”, ”Det var en chock, på ett positivt sätt, att börja på Tre”, ”jag försökte testa att se om gräset var grönare hos ett annat bolag en gång, men jag kom snabbt tillbaka. Det går inte att hitta ett ställe som Tre.” Du kan fråga nästan vem som helst som jobbar på Tre och du kommer få liknande svar. Det är svårt att beskriva Tres kultur för någon som ännu inte har upplevt den. Det är snabbt, rörigt, härligt, roligt och passionerat.

Vi är ett företag med över 1600 anställda som alla har samma gemensamma mål – vi ska tillsammans utmana telekombranschen.

Våra värderingar.

Engagerad.
Vi som jobbar på Tre brinner för det vi gör. Vi lyfter blicken och ser till hela Tre och inte bara på oss själva.

Bäst på det vi gör.
Vi siktar alla på att bli bäst på vårt område. Slutar vi sträva efter att bli bättre, slutar vi snabbt att vara bra.

Snabbt men rätt.
Vi är snabba, har korta beslutsvägar och vi skapar ingen onödig byråkrati.

Kloksnål.
Pengar är vårt bränsle för att växa och skapa kundvärde, därför är vi rädda om varenda krona.

Öppenhet & samarbete.
På Tre är vi ett team som jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Våra olikheter utvecklar oss som individer och som företag.

Se våra lediga tjänster här.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We are 3. We are the underdog that challenges the whole Swedish telecommarket. Since the start in 2003 our main priority have been to develop our products and our network so that our two million customers can have the best mobile experience as possible.

We are convinced that our culture is the main ingredient in our recipe to success. A culture created by everyone working at 3.

See our open positions here. 

Artiklar

Vår kultur – ”Det finns en puls på Tre som inte går att hitta på andra bolag””Det finns en puls på Tre som inte går att hitta på andra bolag”, ”Det var en chock, på ett positivt sätt, att börja på Tre”, ”jag försökte testa att se om gräset var grönare hos ett annat bolag en gång, men jag kom snabbt tillbaka. Det går inte att hitta ett ställe som Tre.” […]Läs mer

Bilder

Följ Hi3G Access på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida