LerniaBemanning/administration

MotivationGenom en god atmosfär inom företaget där medarbetarna har chansen till karriärutveckling arbetar Lernia attraktivt med Employer Branding. Med samarbete och stöd från varandra utses härmed Lernia till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media
Lernia bygger människor – människor bygger framtiden!

På Lernia är du med och driver arbetet för ett hållbart samhälle där du kan göra skillnad – på riktigt. Vi arbetar med långsiktiga mål och ställer oss frågan hur vi kan få människor att bli anställningsbara och företag att blomstra både på lång och kort sikt.

Varje år gör vi det möjligt för mer än 70 000 människor och 5000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Vi finns på mer än 100 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling.

Vår geografiska spridning och breda verksamhet skapar goda möjligheter till stimulerande utmaningar och varierande karriärmöjligheter. Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, och kompetensutveckling är en av våra hörnstenar.

Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem.

Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt.

Se våra lediga tjänster här.

 


”Vår geografiska spridning och breda verksamhet skapar goda möjligheter till stimulerande utmaningar och varierande karriärmöjligheter. Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, och kompetensutveckling är en av våra hörnstenar.”

Följ Lernia på sociala medier