LerniaBemanning

MotivationGenom ett stort samhällsengagemang, ömsesidiga värderingar och en inre motivation hos sina medarbetare arbetar Lernia med Employer Branding. Med att driva arbetet om ett hållbart samhälle framåt där medarbetarna får vara med och göra skillnad på riktigt utses härmed Lernia AB till ett av Sveriges Karriärföretag 2018.

Employer branding
Quality of Communication
Career Days
Attractiveness

Lernia bygger människor – människor bygger framtiden!

På Lernia är du med och driver arbetet för ett hållbart samhälle där du kan göra skillnad – på riktigt. Vi arbetar med långsiktiga mål och ställer oss frågan hur vi kan få människor att bli anställningsbara och företag att blomstra både på lång och kort sikt.

Varje år gör vi det möjligt för mer än 70 000 människor och 5000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Vi finns på mer än 100 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling.

Vår geografiska spridning och breda verksamhet skapar goda möjligheter till stimulerande utmaningar och varierande karriärmöjligheter. Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, och kompetensutveckling är en av våra hörnstenar.

Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem.

Vi medarbetare ska brinna för att i grunden förstå våra kunders, individers och deltagares förutsättningar. Genom våra värdeskapande tjänster utvecklar vi dem på bästa möjliga sätt.

Se våra lediga tjänster här.

 

Följ Lernia på sociala medier