Luleå EnergiVA/energi

MotivationLuleå Energi är en etablerad arbetsgivare som lockar till sig spetskompetens tack vare sitt utmärkta employer branding-arbete. En variation av kompetenser efterfrågas där både juniora och seniora är varmt välkomna. Utbildning, utveckling och delaktighet är viktiga beståndsdelar hos Luleå Energi så därför har de skapat en arbetsplats där alla medarbetare har möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med bolaget.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Din drivkraft skapar vår energi

Vi söker medarbetare som delar våra värderingar, har en drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Det är så vi tar oss mot vår vision: att vara ett nav i regionens energiomställning. 

Skapa en karriär tillsammans med oss

För 125 år sedan tändes den första elektriska gatlampan i Luleå och sedan dess har Luleå Energi varit en del av regionens utveckling. När världen ställer om till fossilfritt står energibranschen mitt i centrum. Hur vi producerar, transporterar, använder och lagrar energi på lokal nivå spelar en avgörande roll både nationellt och globalt. Nu tar vi sikte mot de kommande 125 åren och den omfattande energiomställning som pågår för att säkra tillgången till el, värme och andra energitjänster på ett hållbart sätt. 

Vi söker medarbetare som delar våra värderingar och har en drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Vi ger dig verktygen och kompetensen att lyckas med det.

Medarbetarna är Luleå Energi

Vi säljer energi, men det våra kunder köper är funktion; ljus när strömbrytaren slås på, värme i elementen och snabb hjälp då något händer. Luleå Energi är ett tjänste- och infrastrukturbolag, därför är vår personal vår viktigaste resurs och vårt främsta konkurrensmedel. För att vi ska kunna leverera maximal kundnytta arbetar vi målmedvetet för att skapa god arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser med utrymme för individuell utveckling. Genom att behålla kunskaper och attrahera ny kompetens blir vi ett starkare bolag.

Följ Luleå Energi på sociala medier

InstagramFacebookTwitterWebbsida