MIAB

Motivation

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi erbjuder Facility Services med omtanke

Våra städexperter skapar rena, trivsamma och trygga arbetsmiljöer som höjer upplevelsen av din verksamhet.

MIAB har över 3000 medarbetare i Sverige och Finland. 18 kontor och över 1.1 miljard i omsättning. Grundat 1979.

Varje medarbetare gör skillnad

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi månar om att alla blir sedda och uppskattade och får en chans att växa i ett tryggt företag som präglas av familjär omtanke. Under parollen ”Jag spelar roll” låter vi våra medarbetare veta att de är viktiga för oss och för våra kunder. När var och en, i hela organisationen, strävar efter att göra sitt jobb på bästa sätt – då märks det.

Utveckling och ledarskap

Ledarskap utgör en viktig del för att skapa goda arbetsförhållanden och ett bra resultat. Vi rekryterar de flesta i ledande ställning inom företaget, vilket skapar möjligheter för våra medarbetare att växa och utvecklas, både som människa och som ledare. Vi lägger stora resurser på vidareutbildningar, exempelvis branschutbildningen SRY och vår interna utbildning Reclean.

Vi bidrar till integrationen i Sverige

Klyftorna växer i samhället och arbetslösheten ökar bland nyanlända. Vi tycker att det är viktigt att minska utanförskap och att som arbetsgivare erbjuda en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser individen, dess vilja och potential. Vi ser mångfald som berikande och är stolta över att ha medarbetare från många olika länder.

Bilder

Följ MIAB på sociala medier

FacebookLinkedInWebbsida