NEKTABIT/teknik/konsult

MotivationNektab är ett bolag i tillväxt som bjuder på en spännande och unik arbetsplats. Med många utvecklings och karriärmöjligheter för såväl studenter, young professionals och seniora medarbetare finns det en plats för alla. Det är en välmående arbetsplats där kollegornas hälsa ligger i fokus. Det finns en stark känsla för det kommunikativa och de förmedlar sitt budskap på bästa sätt. Mycket imponerande och det bidrar helt klart till deras attraktivitet som arbetsgivare!

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi jobbar i nutid med framtidens elnät

NEKTAB är ett medarbetarägt bolag som startades år 2007, av fjorton elkraftskonsulter. Drömmen var att ge liv åt ett bolag där medarbetaren var i fokus, där man tillsammans jagade jobben, tog besluten och delade på vinst och förlust. Idag är vi drygt 100 medarbetare och firade förra året femton år i elkraftsbranschen.

Driver utvecklingen av ett hållbart samhälle

Energiomställningen till mer förnybar energi och upprustningen av hela Sveriges elnät gör att vår bransch har mycket att göra. Vårt arbete är en del av lösningen på vår tids kanske största utmaning – att minska vår klimatpåverkan.

I detta nu hjälper vi till att planera för nya vindkraftparker. Vi arbetar med att hitta rätt väg för ledningarna att gå, för att på ett så miljövänligt sätt som möjligt kunna nå fram till anslutningspunkten utan att förstöra livsmiljön för insekter och djur. Projektörerna projekterar lokal- region- och transmissionsnätsstationer där vi bidrar med tekniska lösningar för kommunikation mellan olika delar av elnätet. Vi genomför kraftsytemanalyser av regionnätet för att se hur nätet ser ut och bör se ut i framtiden. Våra beredare arbetar med att planera för nedgrävningar av befintliga luftledningar för att säkerställa att morgondagens elkonsumenter ska ha el även om vädret blir alltmer extremt. Med ledande specialister inom elnätslösningar driver vi utvecklingen av ett hållbart samhälle!

What medarbetarna said  

Vi skulle absolut kunna prata om allt vi gör för att skapa en attraktiv arbetsplats som exempelvis att ha en god kommunikation genom alla led i bolaget, åka på resor och konferenser, gediget friskvårdsbidrag, fortbildning, flextid med mera. Men vi tycker ändå att medarbetarna säger det bäst. What medarbetarna said, helt enkelt.

”Det finns möjlighet att prova på mer än en sak. Jag som anställd har fått möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling och kan hoppa på olika typer av interna projekt som jag tycker verkar intressant. Nyligen fick jag möjlighet att ingå i en nystartad Sol och Vind-grupp, med syftet att bredda bolagets arbete kopplat till förnybar energi”

Emil Nordstrand, projektledare och beredare

”Vi har så roligt på jobbet och jag litar verkligen på mina kollegor. Jag älskar också att jobbet är flexibelt, arbetstiderna kan jag bestämma själv. Jag kan jobba både hemifrån och på Nektab-kontoret. På torsdagar exempelvis jobbar jag hemifrån så att jag kan spela fiol på lunchen. Det är kul att kunna kombinera fritid och jobb på ett bra sätt. Det mår man bra av!”

Emma Edvardsson, kraftledningsprojektör 

”Det är ju alltid en utmaning att vara rookie på jobbet. Men som tur är kan jag bara ringa en kollega och fråga om hjälp. Det är skönt att den möjligheten alltid finns. Jag kanske inte kan allt, men inom bolaget har vi kompetensen, så hjälp finns alltid att få när man behöver den”.

Noel Ignatova, beredare

”Det jag upplevt allra mest här på NEKTAB är lyhördheten, som är ett av våra värdeord dessutom. Jag gillar även långsiktigheten, och med det menar jag att beslut som tas inom bolaget, tas för bolagets bästa oavsett tidshorisont. På en mindre arbetsplats går det dessutom att förstå beslut som tas och hänga med i vad som händer på bolaget. Vi växer, men jag är inte orolig för att känslan av ”det lilla bolaget” ska försvinna. NEKTAB har korta chefsled och är transparanta.” 

Lisa Svanholm, Kraftledningsprojektör

Vill du bidra till en hållbar framtid med oss?

På NEKTAB har du möjlighet att utvecklas och samtidigt arbeta med något som faktiskt gör skillnad för samhället. Kolla in våra lediga tjänster, eller skicka en spontanansökan.  https://nektab.se/ledigajobb/

Bilder

Följ NEKTAB på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida