Sök Meny

NordeaFinans/ekonomi/juridik

MotivationNordea är en dynamisk organisation som bjuder på flertal yrkeskategorier för både juniora och seniora. Som komplement till detta har Nordea en öppen och vänlig företagskultur som lockar till sig talanger. Med en rad olika initiativ, som exempelvis deras talangprogram Nordea Graduate Programme skapar de en arbetsplats med rum för utveckling. En mycket attraktiv arbetsgivare! 

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vår kultur är vårt folk

Om vi ​​vill göra verklig skillnad – och det gör vi – måste vi lyssna noga på våra kunder, medarbetare, partners och omvärlden.

Våra olikheter hjälper oss att betjäna våra kunder och samhällen bättre

Vi tror verkligen att våra unika egenskaper gör oss starkare och bättre på att tillgodose behoven hos våra kunder och de samhällen vi verkar i. Våra olika bakgrunder, erfarenheter, egenskaper och egenskaper vidgar våra perspektiv och gör det möjligt för oss att se saker i olika ljus. Dessutom berikar denna mångfald vår vardag; vi utmanas, vi lär oss nya färdigheter och vi får nya erfarenheter

Du kommer att lära dig varje dag – det är ett löfte

Vi tror att det aldrig har varit viktigare att ge utrymme för lärande och växande. Det är avgörande för att möta våra kunders behov – och för att hålla oss alla inspirerade och relevanta i den snabbt föränderliga digitala ekonomin.

Våra värderingar

Våra värderingar återspeglas i vår kultur – en kultur där människor brinner för kunder, samarbetar i hela organisationen, känner ett äkta ägarskap i sitt arbete och har modet att säga ifrån och utmana varandra.

Våra värderingar definierar vår kultur, hur vi arbetar och hur vi fattar beslut.

Samarbete

För det gemensamma bästa

Ägandeskap

Det börjar med mig

Passion

För att betjäna våra kunder

Mod

Att göra det som är rätt

Bilder

Följ Nordea på sociala medier

FacebookTwitterLinkedInWebbsida