Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

OBOSBygg & Anläggning

MotivationOBOS utmärker sig som en arbetsgivare som erbjuder en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Med starkt fokus på hållbarhet och samhällsansvar skapar OBOS möjligheter för sina medarbetare att vara en del av något större och mer meningsfullt. Genom sitt engagemang i att bygga framtidens bostäder erbjuder de inte bara en spännande arbetsplats, utan även utvecklingsmöjligheter och en givande karriär.  Med sin starka företagskultur och värderingar som genomsyrar organisationen, är OBOS en arbetsgivare som lockar engagerade och samhällsmedvetna medarbetare.  

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

Visionen driver oss framåt

I OBOS har vi en vision om att bygga framtidens samhälle och uppfylla människors bostadsdrömmar. I Sverige är vi cirka 700 medarbetare som tillsammans arbetar för visionen varje dag. Kort och gott – våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs. Vi siktar mot att vara en av branschens mest attraktiva arbetsgivare, så att alla som börjar sin karriär hos oss kan trivas, utvecklas och känna att de är en del av någonting större. Att arbeta i OBOS är att göra det i en organisation som har ett tydligt samhällsengagemang. Vi erbjuder våra medarbetare utmanande och spännande arbetsuppgifter i en utvecklande arbetsmiljö. Allt i en organisation som präglas av fem värderingar.

Värderingarna enar koncernen

Våra värderingar delar vi med våra kollegor i Norge, och dessa är: Skikkelig, Kvalitetsbevisst, Offensiv, Lønnsom och Engasjert. Värderingarna håller ihop hela koncernen, och är det som gör OBOS igenkännligt över tid, även om tiderna förändrar sig. De ligger också till grund för hur vi vill att våra medarbetare ska uppleva hur det är att arbeta i OBOS.

Skikkelig (Korrekt)

På OBOS är vi ärliga, trovärdiga och pålitliga. Vi utför vårt jobb i enlighet med regler, rutiner och lagstiftning. Vi tar ansvar och levererar hög kvalitet på det vi utlovar. Vi uppträder som bra ambassadörer gentemot kollegor, medlemmar, kunder och samarbetspartners.

Kvalitetsbevisst (Kvalitetsmedveten)

På OBOS har vi ett medvetet förhållningssätt till kvalitet. Vi gör vårt bästa för att leverera produkter och tjänster som vi är stolta över. Vi samarbetar och levererar på ett bra sätt gentemot kollegor, medlemmar, kunder och samarbetspartner. Vi söker alltid förbättringsmöjligheter och har en bra kultur för att ge och ta emot feedback. Det bidrar till kontinuerlig utveckling och långsiktigt lärande.

Offensiv (Offensiv)

På OBOS letar vi efter ännu bättre metoder för att lösa våra uppgifter. Vi vågar ha storslagna idéer och utmanar det etablerade. Vi är framåtblickande, marknadsorienterade och bidrar till det kontinuerliga arbetet för tillväxt. Vi är kreativa, visar förändringsvilja och levererar bra lösningar som bidrar till värdeskapande.

Lønnsom (Lönsam)

På OBOS arbetar vi mot långsiktiga mål. Samtidigt fokuserar vi på det som skapar ekonomiska resultat här och nu. Vi är resultatorienterade och har sikte på att arbeta lönsamt och effektivt i alla led. En stabil ekonomisk grund är en förutsättning för att OBOS ska kunna utveckla verksamheten, verka hållbart, ta socialt ansvar och skapa mervärde för våra medlemmar.

Engasjert (Engagerad)

På OBOS visar vi entusiasm för allt som händer i verksamheten, även utanför vårt eget arbetsområde. Vi gör skillnad i vardagen genom att inspirera och uppmuntra varandra i jakten på nya möjligheter. Vi är nyfikna och gör vad vi kan för att nå lite längre på vägen.

Som sponsor av svensk idrott vill vi finnas med på både gräsrots- och elitnivå, på både lokal och nationell nivå samtidigt som vi vill främja jämställdhet. 

Samhällsansvar

För OBOS innebär social hållbarhet att skapa platser där folk kan mötas, att sponsra samhällsnyttiga initiativ och att främja jämställdhet.  Vårt arbete för social hållbarhet | OBOS

Cattis Carlén, Affärsansvarig OBOS Deläga

OBOS Deläga

Vi sänker trösklarna till det ägda boendet och jobbar aktivt för att ge fler chansen att uppleva tryggheten i att äga sitt eget hem. Köp halva, bo i hela med OBOS Deläga | OBOS

Summer Internship

Förvandla kunskap till färdigheter. Ge dig själv en kickstart på arbetslivet hos OBOS. https://youtu.be/tCUFFpcL60I

Följ OBOS i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsida

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss