RO-GruppenBygg/anläggning

MotivationRO-Gruppen är ett företag med ett imponerande employer branding-arbete som skapat en väldigt attraktiv arbetsplats. Genom att visa på en stark företagskultur och unikt entreprenörskap med plats för mångfald och personlig utveckling sticker RO-Gruppen verkligen ut. Det finns ett stort utbud av utvecklingsmöjligheter hos denna arbetsgivare för såväl studenter, young professionals och seniora medarbetare. Att RO-Gruppen är ett av Sveriges attraktivaste och mest kunddrivna byggföretag är ingen slump.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till vår karriärsida

RO-Gruppen har ägnat fyra decennier åt att planera, bygga och underhålla byggnader i alla tänkbara former – från insidan och ut. 

Vi bygger moderna fastigheter, anpassar kontor efter unika hyresgästbehov och genomför om- och tillbyggnationer i Göteborgs-, Sjuhärad- och Stockholmsregionen. Med våra unika kompetenser inom konceptbyggnation och butiksetablering har vi hela Skandinavien som arbetsplats. Entreprenörsandan bär vi fortfarande med oss, tillsammans med drivet att varje dag anta nya utmaningar och omsätta våra kunders idéer och behov i verkligheten. 

Vår vision är tydlig: Vi bygger en bättre värld, och vi har drivet och hungern att ständigt anta nya utmaningar.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför är kompetensutveckling och personlig utveckling viktiga nycklar för att individer ska vilja stanna kvar inom företaget och för att kunna rekrytera nya, duktiga kollegor.

Vi älskar utmaningar – och allt börjar med ledarskapet. RO-Gruppens ledarskap präglas av förmågan att ta tillvara medarbetarnas samlade erfarenheter, engagemang och kompetens. Det ska vara tydligt, konsekvent och positivt, med syfte att utveckla medarbetare – både personligt och yrkesmässigt.

Vår kultur

Vår kultur är grunden till vår framgång. För 10 år sedan satte vi kulturen i fokus och startade ett projekt kring RO-Gruppens värdegrund. Tillsammans med alla våra medarbetare grundande vi vilka vi är och vad vi står för. Ur projektet kom vår värdegrund som förkortas FENA. Den är något som vi alla skriver under på och har blivit en röd tråd för oss i vardagen. Känslan av FENA ska genomsyra från hur vi bemöter varandra och våra kunder och det är FENOR som vi letar efter när vi rekryterar ny medarbetare.

FENA är vår gemensamma värdegrund

FENA står för Förtroende, Engagemang, Nytänkande och Arbetsglädje. Hörnstenarna ska genomsyra allt vi gör.

Förtroende
En FENA bygger långsiktiga relationer och är pålitlig och ärlig i relationen med kunder, kollegor och chefer. En FENA sätter stort värde i att alltid återkoppla och leverera enligt utlovat.

Engagemang
En FENA strävar alltid efter att göra sitt bästa och skapa engagemang hos andra. En FENA kommunicerar tydligt med andra och är lyhörd för kunders och kollegors önskemål.

Nytänkande
En FENA ”gillar olika”, lyssnar till andra människor och välkomnar nya idéer och synsätt som möjliggör för nya lösningar. För detta krävs en grundläggande attityd som alltid sätter ”laget före jaget”.

Arbetsglädje
En FENA bidrar till den öppna dialog och delaktighet som präglar vår kultur. Genom den skapas en stolthet och en arbetsglädje som gör att vi tillsammans slår konkurrenterna.

”FENA, det är ju det som jag vill ha i min grupp! Det är det jag vill förmedla och leva upp till gentemot mina medarbetare i produktionen och mot underentreprenörer och kunder. De ska känna allt detta!”

Vill du jobba på RO-Gruppen?

Vi är alltid på jakt efter nya duktiga medarbetare med rätt attityd. Connecta med oss på vår karriärsajt. Där hittar du också alla våra lediga tjänster.

Medarbetare

Lediga jobb


RO-Gruppen | Stockholm

Sommarpraktik/Sommarjobb hos RO-Gruppen, Stockholm

RO-Gruppen |

Studerar du på KYH och söker LIA?

RO-Gruppen |

Erfaren Entreprenadingenjör till RO-Gruppen, Göteborg

RO-Gruppen |

Servicesnickare till RO-Gruppen, Göteborg

Följ RO-Gruppen på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida