SesolRenewable energy

MotivationSesol drivs av engagerad HR-avdelning som aktivt jobbar employer branding-frågor. Det finns en varm företagskultur och ett brett urval av karriärval vilket lockar till sig unga talanger. Sesol är ett praktexempel på en arbetsgivare som lyckats skapa en familjär företagskultur tack vare sin passion och lojalitet. Genom att ligga i teknikens framkant bjuder Sesol på en spännande arbetsplats i en spännande bransch. Som medarbetare får man gott stöd i sin utveckling och kan bilda sig värdefull kompetens.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Nya karriärkliv tillsammans

Det är med all personal inhouse som vi på Sesol ständigt letar efter fler talanger som vill följa med på vår resa mot en fossilfri framtid. Vi är redo – är du?

Vad utmärker oss

Familjära

För oss är den interna företagskulturen ovärderlig. Oavsett vem du är och vilken avdelning du tillhör låter vi den familjära känslan genomsyra hela Sesol.

Nytänkande

Med personal som vågar vara nytänkande finner vi drivkraft i att ligga steget före branschen och utvecklas tillsammans med våra kunder för att skapa hållbara lösningar.

Professionella

Som Sveriges snabbast växande solcellsföretag har vi identifierat framgång i drivna medarbetare som tillsammans utgör ett professionellt team.

Engagerade

Med all personal in-house skapar vi en kultur där alla hjälper varandra och det engagemang som behövs för att hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Vår fantastiska personal

För oss hänger allt ihop – vårt mål är att vara det självklara valet för både kunder och medarbetare och därför är en stark företagskultur viktig. Denna kultur skapar ett väldigt stort engagemang hos våra medarbetare och bidrar till en familjär och inbjudande känsla som vi har lyckats bibehålla, utveckla och sprida inom Sesol. Vi blev dessutom utsedda till Sveriges Bästa Arbetsgivare 2022!

Jag blev en i gänget från första dagen
Elektrikern Johanna värdesätter den sociala kontakten man får i vardagen som anställd på Sesol, både med kunder och kollegor.
”Det finns alltid en kollega att vända sig till när man behöver hjälp och stöttning”.

Mer om Sesol

Följ Sesol på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida