SofigateData/IT

MotivationSofigate är ett praktexempel på en arbetsgivare där karriärmöjligheterna är många. Med stort engagemang från ledningen ser vi att varje medarbetare har möjlighet till utveckling. Sofigate erbjuder även flexibilitet med möjlighet till att arbeta frilans. Kombinerat med sin varma företagskultur har vi en attraktiv arbetsgivare för både juniora och seniora.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Sofigates karriärsida!

Digitalisering kräver förändring och vi finns här för att tillhandahålla de verktyg och metoder som behövs. Sofigate erbjuder konsultation inom teknikstrategi, IT-rådgivning och tjänster inom ledarskap. Vi arbetar med branschledande företag tvärs över sektorer i syfte att snabbare nå marknaden, reducera kostnader, skapa affärsvärde och öka tillväxten. Eftersom teknik- och affärsvärlden kan förändras snabbt tar vi på Sofigate alltid ett holistiskt tillvägagångssätt när det gäller strategi, människor, processer och teknik. Sofigate erbjuder de bästa experterna inom IT-management med exempel och verktyg som finns på marknaden. Vi är Sofigate.

Vi verkar främst inom två affärsområden I Sverige – Transformation  & Platform

Vi arbetar med organisations -, process- och metodutveckling för att etablera effektiva samverkansmodeller och därigenom stärka företags transformationsförmåga. Genom att utforma och implementera konkreta verksamhetsförbättringar stärker vi företags konkurrenskraft. Vi arbetar tillsammans med ledare inom IT och verksamhet för att åstadkomma varaktig förändring och faciliterar nätverk för CIO:er med fokus på utveckling och att dela best practice.

Dina utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter på Sofigate, där vi tar sikte på dina styrkor och dina utvecklingsbehov. Vår verksamhet möjliggör individuella utvecklingsmöjligheter  och vi lyssnar på våra medarbeteras önskemål. En del i din utvecklingsplan på Sofigate är att du skall ha genomgått vår Academy – Transformation Academy. Denna utbildning erbjuder vi även till våra kunder.

Våra värderingar

DARE
We dare to change the consulting market

We challenge our clients to go beyond the ordinary
We constantly challenge ourselves to explore new opportunities and learn new capabilities

CARE
We care about our clients and our clients’ business 
We care about our market position and our brand
We care about our colleagues to bring out their best and support each other

GROW
We make our clients’ business grow and we make them heroes
We grow as consultants in our assignments and with our concepts

We grow as a company on new markets, geographically and with new services

Lyssna gärna på våra podcats!

Välkommen till Reimagine Technology – en podcast som främst fokuserar på CIO:ers- och IT ledarnas respektive roller.
I varje avsnitt får du möta en ledare på någon av Sveriges ledande bolag och höra om hur de axlar sin roll. Våra gäster ger oss en unik inblick i både deras deras verksamhets- och branschutmaningar.
Lär känna Sveriges främsta CIO:er och IT ledare tillsammans med oss och lyssna på vad de gör för att driva IT och affär framåt.

Följ Sofigate på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida